Default Header Image

Examene

 
Anunțuri examene/ Announcement for examinations/

 

 

Presusținerea  la Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală va avea loc Toma Ciorba 42,  studenții autohtoni aula nr. 1, studenții internaționali cabinetul 203, orele 12:30

The pre-thesis presentation at the Department of Odontology, Periodontology and Oral Pathology will take place at Toma Ciorba 42, local students lecture hall no. 1, international students room 203, 12:30 p.m

Pretestarea lucrării de curs/ Pretesting of thesis

Data/Date 25.04.2023

 

Nr.

d/o

/Nr.

Nume, Prenume

student/  Name, surname

of the student

Nr.

grupei/ Nr. of the group

1

Bolocan Ana

S1811

2

Tihohod Vlada

S1811

3

Pleșca Tatiana

S1803

4

Ghețeu Cristina

S1807

5

Bîtcă Diana

S1801

6

Joravlea Sergiu

S1801

7

Varnic Luciana

S1801

8

Pleșca Iana

S1806

9

Doshi Amy Abhay 

S1814

10

Agaev Sara

S1815

11

Bolandău Elena

S1803

12

Diaconu Florenta

S1804

13

Konin Sol Asai

S1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretestarea lucrării de curs/ Pretesting of thesis

Data/Date  26.04.2023

Nr.

d/o

/Nr.

Nume, Prenume

student/  Name, surname

of the student

Nr.

grupei/ Nr. of the group

1

Istrati Tatiana

S1802

2

Pinzarean Marcela

S1802

3

Raicu Cătălina

S1802

4

Vacarița Vlada

S1802

5

Zagorodnov Maria

S1802

6

Bezer Alina

S1804

7

Soloviov Vadim 

S1811

8

Efraimov Tomer

S1815

9

Iskhakov Eden

S1815

10

Iurescu Mihaela

S1803

11

Vaisertreiger Flory

S1805

12

Petrov Dorina

S1801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretestarea lucrării de curs/ Pretesting of thesis

Data/Date  27.04.2023 

 

Nr.

d/o

/Nr.

Nume, Prenume

student/  Name, surname

of the student

Nr.

grupei/ Nr. of the group

1

Ceban Gabriela

S1810

2

Chitoroaga Nicoleta

S1806

3

Ceaglei Tatiana

S1806

4

Slănină Aurica 

S1809

5

Perjovschi Natalia

S1809

6

Bădărău Sandra

S1807

7

Munteanu Dumitru

S1806

8

Roșca Ion

S1804

9

Birghidin Felicia 

S1805

10

Ciobanu Gabriel

S1805

11

Bunic Cristian

S1805

12

Maghiran Megan Kaye

S1813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț

Vineri , 24.03.2023, ora 15:30, aula de la et. 3

(Toma Ciorba 42),

va avea loc examenul pentru stagiul practic

pentru toți studenții.

Announcement

Friday, 24.03.2023, 15:30, classroom from floor

3 (Toma Ciorba 42),

there will be the practical exam for all students.

Aviz!

Informăm studenții anului V despre prezentarea OBLIGATORIE
URGENTĂ a tezelor de licență la conducătorii de teze până la data de
20.02.2023 (în format PDF și format printat).

 

Announcement!

 

We inform V-year students about the MANDATORY presentation
 of the thesis supervisors by the date of
20.02.2023 (in PDF and print format).

 

 

 

We inform V-year students about the URGENT MANDATORY submission of
bachelor theses to thesis supervisors by 20.02.2023 (in PDF and printed format).

 

 

 

Anunț

 

Stimati studenti.  În acest an, tezele de licență vor fi supuse evaluării printr-un program antiplagiat înainte de etapa de preteza, din aceasta cauza tezele trebuie sa fie prezentate la decanat de către catedre la data de 24 februarie. 

 

 

Announcement

Dear students. This year, the undergraduate theses will be evaluated by an anti-plagiarism program before the thesis stage, for this reason the theses must be presented to the dean's office by the departments on February 24.

 

Materiale de pregătire examen Anul III / Exam preparation materials Year III / Материалы для подготовки к экзаменам III курс

Întrebări pentru examen anul III.docx  

Questions for exam III- rd year.docx

 

Materiale de pregătire examen Anul IV/ Exam preparation materials Year IV / Материалы для подготовки к экзаменам IV курс

Întrebări pentru examen anul IV.docx

Questions for exam IV -th year.docx 

Вопросы для экзамена 4 курса.docx 

 

Teste pentru examenul anului IV.docx

Examination tests for IV th year.docx

Экзанацыоные тесты для IV -го курса.docx

 

Grila pentru teste anul IV/ Grid for tests year IV/ Ответы для тестов IV -го курса

Grilă/Grid/Ответы.docx

Materiale de pregătire examen Anul V/ Exam preparation materials Year V / Материалы для подготовки к экзаменам V курс

 

Disciplina parodontologie/ Periodontology discipline/  Дисциплина пародонтологий

Întrebări examenul de parodontologie.docx 

Questions for Periodontology discipline exam.docx 

Вопросы для экзамена по пародонтологий.docx

 

Teste examenul de parodontologie.docx 

Tests for periodontology exam.docx

Тесты для экзамена по пародонтологий.docx

 

Grila pentru teste anul V disciplina parodontologie/ Grid for tests year V periodontology/ Ответы для тестов IV -го курса по пародонтологий

Grila/ Grid/ Ответы.doc

 

Disciplina Patologie orală/ Oral Pathology discipline/ Патология полости рта

Întrebări pentru examenul de patologie orală.docx

Questions for oral pathology exam.docx 

Вопросы для экзамена по патологий полости рта.pdf

 

Teste pentru examenul de patologie orală.docx 

Tests for oral pathology discipline.docx

 

Materiale de pregătire examenul de absolvire/ Preparation materials for the graduation exam/  Материалы для подготовки к выпускному экзамену

Teste examenul de absolvire.docx

Tests for graduation exam.doc

Тесты для выпускному экзамену.docx

Grila/ Grid/ Ответы.docx