Timetable/Academic calendar

Orarele catedrei/ Schedule of department/ Расписанние кафедры

Orarul Catedrei de odontologie, parodontologie și patologie orală

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Graficul recuperărilor/ Schedule of recoveries/ Расписание отработок.docx

Orarul catedrei de Odontologie, parodontologie și patologie orală

 

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Graficul recuperărilor/ Schedule of recoveries/ Расписание отработок..docx

Orarul catedrei de Odontologie, parodontologie și patologie orală

 

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Graficul recuperărilor/ Schedule of recoveries/ Расписание отработок.docx

orarul examenelor de absolvire