Default Header Image

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ LA SPECIALITATEA PARODONTOLOGIE:

1. Boboc, Gh. — Aparatul dentomaxilar. Formare și dezvoltare, Ed. Medicală, București, 1995.Bârsa Gh., Postolachi I. - Tehnici de confecionare a protezelor dentare. Chisinau 1994.

2. Bratu D. ș.a. — Bazele clinice și tehnice ale protezării

3. Burlui V., Morărașu C. - Gnatologie. Ed.Apolonia, Iași, 2001.

4. Burlui V. ș.a. - Clinica și terapia edentației parțiale reduse. Ed.Apolonia, Iași, 2001.

5. Dumitriu H.T., Dumitriu S., Dumitriu A.S. — Parodontologie, Editura Viața Medicală Românească, București, 2009.

6. Forna N., (coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. - Protetică Dentară, Vol. I, Editura Enciclopedică, București, 2011.

7. Forna N., (coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. - Protetică Dentară, Vol. II, Editura Enciclopedică, București, 2011.

8. Gafar M., Iliescu A. — Endodonția clinică și practică. Ediția a II-a, Editura Medicală, București, 2007.

9. Gross M. - The science and art of occlusion and oral rehabilitation, London, UK, 2015.

10. lonescu, E. — Anomaliile dentare. Editura Cartea Universitară, București, 2005

11. Ionita S. Petre A. Ocluzia dentară. București, 1996.

12. Manual pentru rezidențiat: stomatologie, volumul I, sub redacția Prof. dr. Ecaterina Ionescu. Editura Universitară ”Carol Davila” București 2021

13. Manual pentru rezidențiat: stomatologie, volumul II, sub redacția Prof. dr. Ecaterina Ionescu. Editura Universitară ”Carol Davila” București 2021

14. Patraşcu D. – Materiale dentare. Bucureşti, 2002.

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ LA SPECIALITATEA ENDODONȚIE:

 

 1. Obligatorie:
  1. Note de curs.
  2. Sîrbu S., Nicolau Gh., Năstase C. – Aspecte structurale ale organelor şi ţesuturilor cavităţii bucale, Chişinău, 2007.
  3. Nicolau Gh., Nicolaiciuc V., Năstase C., „Bazele endodonţiei practice moderne”, Chişinău, 2009.
  4. Nicolau Gh., Terehov A., Năstase C., Nicolaiciuc V. Odontologie practică modernă. Iași, 2010.
  5. Eni A.  Afecţiunile complexului mucoparodontal. Chişinău, 2007.
  6. Sîrbu Sofia, Ghicavâi V., Bacinschii M., Scerbatiuc D. – Фармакотерапия основных стоматологических заболеваний. Учебное пособие. Кишинев – 2006.
  7. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007.
  8. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015.
  9. Gafar M., C. Andreescu  Patologie şi terapie odontală, vol.I.,vol.II., Bucureşti, 1990.
  10. GafarM., A. Iliescu  Odontologie, endodonţie clinică şi practică, Bucureşti, 1998
  11. Mocanu C., M. Vatamanu – Endodonţie practică, Iaşi, 2000.
  12. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama, 2014.

 

 1. Suplimentară:
  1. Uncuța Diana, Baraniuc Alexandra, Monastîrli Elena, Vasilaşcu Adriana. Factorii ce determină reluarea tratamentului endodontic. În: Analele ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2005, ediţia a VI, vol. 3 B, p. 424-427. Categoria C.
  2. Uncuța Diana. Importanţa comunicării medic-pacient în reuşită tratamentului stomatologic. În: Culegere de lucrări practico-ştiinţifice consacrată aniversării de 25 ani de la fondarea instituţiei. Chişinău, 2007, p.67-69.
  1. Uncuța Diana, Baraniuc Alexandra, Ciobanu Olga, Ciobanu S., Juratu Lilea. Utilizarea sistemului Rubber Dam - manoperă obligatorie în practica stomatologică. În: Medicina Stomatologică. 2009, nr. 1 (10), p. 17-22. Categoria
  2. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016.
  3. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition. Missouri, 2010.
  4. Theodor M. Roberson, Harrald O. Heymann, Edward J. Swift - Operative dentistry, 2002, Missouri, USA.
  5. Борисенко А.В.  Кариес зубов, 2000.
  6. Николишин А.К. – Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современыми материалами и технологиями, Полтава, 2001.
  7. Радлинский С.В.  Современные технологии реставрации зубов (Методическое пособие), 1999.
  8. Хельвиг Э., Климек Й. – Терапевтическая стоматология, Urban&Schwarzenberg, Munchen-Wien- Baltimore, 1999.