Default Header Image

Cercul științific studențesc/ Student scientific circle/ Студенческий научный кружок

Responsabil pentru activitatea de cercetare

la Catedra de Odontologie, Parodontologie și Patologie Orală, ,,Sofia Sîrbu”

Facultatea Stomatologie 

 

Nume, prenume

Grad, titlu științifico-didactic

e-mail personal

Eni Lidia

Doctor în științe medicale, conferențiar universitar

lidia.eni@usmf.md

 

Coordonator al Cercului Științific Studențesc

la Catedra de Odontologie, Parodontologie și Patologie Orală, ,,Sofia Sîrbu”

Facultatea Stomatologie

 

Nume, prenume

Grad, titlu științifico-didactic

Funcția

e-mail personal

Roman Ion

Doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Conferențiar universitar

ion.roman@usmf.md

 

Șef catedră,

Dr. hab. șt. med., prof.univ.,                    Ciobanu Sergiu

 

 

Coordonator al Cercului Științific Studențesc

Dr. șt. med., conf. univ.,             Roman Ion

Planul tematico-calendaristic

al ședințelor Cercului Științific Studențesc

la Catedra de Odontologie, Parodontologie și Patologie Orală, ,,Sofia Sîrbu”

Facultatea Stomatologie

Nr.

Numele, prenumele studentului

Grupa

Numele, prenumele coordonatorului

Denumirea temei de cercetare a studentului

Data desfășurării ședinței

  1.  

Bădărău Sanda 

S1806

Roman Ion

Tema: Aspecte moderne în diagnosticul și tratamentului defectului cuneiform

Nota: 1

  1.  

Bolandau Elena

S1803

Roman Ion

Tema: Restaurarea dinților tratați endodontic cu pivoți din fibră de sticlă

Nota: 1

  1.  

Vornic Luciana 

S1801

Bodrug Valentina

 

Tema: ,,Fluoroza. Diagnostic. Profilaxie. Tratament"

Nota: 1

  1.  

Bîtcă Diana 

S1801

Bodrug Valentina

 

Tema: ,,Tratamentul pulpitelor și obturarea cu sistemul Thermafil"

Nota: 1

  1.  

Raicu Catalina

S1802

Marcu Diana

Tema tezei: aspecte clinice si managementul terapeutic a pulpitei acute de focar.

Nota: 1

  1.  

Ceaglei Tatiana 

 

S1806

Marcu Diana

Tema tezei: viziuni moderne asupra defectului cuneiform. Restaurarea estetica directa

Nota: 1

  1.  

Istrati Tatiana

S1802

Eni Lidia

Tema: Pulpita gangrenoasă, metode de diagnostic și tratament

Nota: 1

  1.  

Efraimov Tomer

S1815

Cornel Gorea 

Tema: Ghidajul siliconic in restaurarile dentare directe 

Nota: 1

  1.  

Caliga Corina

S1905

Ciobanu Sergiu 

Tema: Boala de focar

Nota: 1

 

 

Nota: 1. data desfășurării ședinței o sa fie anunțată prealabil conform disponibilității orarului, 2. Lista e deschisă pentru toți doritorii să participe la cercul științific

  Șef catedră,

Dr. hab. șt. med., prof.univ.,                       Ciobanu Sergiu

Coordonator al Cercului Științific Studențesc

Dr. șt. med., conf. univ.,                           Roman Ion

 

 

“Tehnici moderne de obturare radiculară”.
 Lector: Roman Ion, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală “Sofia Sîrbu”. 

 

Workshopul“Tehnici moderne de obturare radiculară”.Workshopul“Tehnici moderne de obturare radiculară”.

 

 

Workshopul“Tehnici moderne de obturare radiculară”.

 

Workshopul“Tehnici moderne de obturare radiculară”.