Default Header Image

Materiale didactice

Elaborări metodice

Anul III / III - rd year/ III- ий курс

Odontoterapie clinică.docx

Endodonție clinică.docx

Clinical endodontics.doc 

Клиническая эндодонтия.doc

Anul IV/ IV th year/ IV - ий курс

Elaborări metodice Paro I.pdf 

Methodical elaboration Periodontics  I.pdf

Anul V/ V th year/ V - ий курс

Patologie orala.docx

Oral pathology.docx

Оральная патология.docx

 

 

Prelegeri /Лекций/ Lectures(rom/рус/eng)

Anul III - Odontoterapie clinică semestrul V/Year III - Clinical odontotherapy, semester V/ III курс - Клиническая одонтотерапия, V семестр

Examinarea pacientului stomatologic.pdf

Tratamentul cariei aproximale.pdf

Discromiile dentare.pdf

Лечение кариеса.pdf

Дисхромий зубов.pdf

Anul III - Endodonție clinică I semestrul VI/ Year III - Clinical endodontics I semester VI/ III курс - Клиническая эндодонтия I семестр VI

Pulpa dentară.pdf 

Pulpitele etiologie, patogenie.pdf 

Tratamentul conservator al inflamațiilor pulpare.pdf

Пульпа зуба.pdf

Пульпит Этиология Патогения.pdf

Методы лечения пульпита.pdf

Anul IV - Endodonție clinică II semestrul VII/ Year IV - Clinical endodontics II semester VII/ IV курс - Клиническая эндодонтия II семестр VII

Periodonțiul. Date morfo-funționale.pdf

Periodonțiul. Date morfo-funcționale. Periodontita apicală. Etiologie, patogenie, clasificare.pdf

Periodontitele apicale.pdf

Metodele de obturare a canalelor radiculare.pdf

Metode de tratament chirurgicale asociate cu tratamentul endodontic.pdf

Техника пломбировки каналов.pdf

Anul IV-V - Parodontologie clinică I-II/ Year IV-V - Clinical Periodontology I-II/ Курс IV- V - Клиническая пародонтология I- II

Tehnici și procedee de debridare și decontaminare a pungilor parodontale.pdf 

Chiuretaj pe cîmp închis.pdf

Tratamentul de menținere local și general.pdf 

Terapia de biostimulare în tratamentul bolii parodontale.pdf

Tehnici și procedee de șinare a dinților parodontopați.pdf

Periodontium.Notion. Anatomo-physiological features._0.pdf

Etiology and pathogenesis of period.diseases.pdf

Gingivitis.pdf

Measuring the depth of periodontal pockets.pdf

Periodontology as medical science.pdf

Paraclinical examination. Radiographic examination, laboratory, bacteriological examination.pdf

Anul V - Patologie orală semestrul X/ Year V - Oral Pathology semester X/  V rehc  - Патологии полости рта семестр  X/

Boli infecțioase cu manifestări în cavitatea orală.pdf

Инфекцыоные заболевания в полости рта.pdf

Anatomical and phisiological features of oral mucoasa.pdf

Systemic disease with oral manifestation.pdf

Traumatic diseases oral mucosa.pdf

Viral infection in oral cavity.pdf

Candidiasis of oral mucosa.pdf

Leukoplakia.pdf