Default Header Image

Publicaţii

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ

reviste categoria C

2021

1. ABABII, V.; MARCU, D.; BODRUG, V.; ROMAN, I.; CIOBANU, S.. Consideraţii clinice şi histopatologice în leucoplazia mucoasei cavităţii orale. In: Medicina stomatologică . 2020, nr. 2(55), pp. 90-94. ISSN 1857-1328. Categoria C

2. MARCU, D.; ABABII, V.. Conceptul de pre-cancer oral. In:Medicina stomatologică. 2020, nr. 2(55), pp. 77-84. ISSN 1857-1328. Categoria C

LISTA PUBLICAŢIILOR ELECTRONICE 

(Se indică organizaţia editor, adresa electronică, care duce direct la articol, nu la numărul integral al revistei în PDF)

- în străinătate

2021

1. NICOLAICIUC V.,GOREA C.,DAVIDOV D.  Errors and complications of endodontic treatment. In: Recent scientific investigation, Proceeding of the 1st International Scientific Conference, Oslo, Norway, 6-8,12,2020, Nr1(37) December,2020,p.751-759.

2. GOREA C., BAERLE A., NICOLAICIUC V., CIOBANU D. Comparative study of the bending strength of different fluid composite felling materials. In: Recent scientific investigation, Proceeding of the 1st International Scientific Conference, Oslo, Norway, 6-8,12,2020, Nr1(37) December,2020,p.721-731. (https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/721-731.pdf)

3. NICOLAICIUC V. Experience in conservative surgical treatment of periodontitis by hemisection. In: Prociding of the 8th International Scientific and Practical Conference „Implimentation to Modern Society”, Manchester, Great Britain, 26-28.12.2020,Nr3(39) December,2020, p.1275-1285.

4. MUSTEATA, O. Ozone therapy efficiency in treatment of hypertrophic gingivitis.                                      In: II International Halich Congress on Multidisciplinary Scientific Research October 29-30, 2021, Istanbul, TURKEY. Congress Proceedings, 6 p.

 

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/ POSTERE LA CONFERINŢE

 

COMUNICĂRILOR ORALE

 

- DIN STRĂINĂTATE

 

2021

1. GOREA C., CIOBANU S., Restabilirea morfo-funcțională a dinților frontali cu materiale compozite fluide. În: Al XII-lea Congres al Asociației Dentare Române pentru Educație interdisciplinaritate și concepte în medicina contemporană. Evoluie și tendințe în medicina dentară miniminvazivă. 17-19 decembrie 2020, Iași, România.

2. GOREA C., The morpho-functional and aesthetic rehabilitation of frontal teeth whit flow composite. În: The 1-st edition of SHARE YOUR CASE CONGRESS (SYCC), march 11-13 2021, Bucharest, Romania

3. MARCU D., for participated as SPEAKER with a scientific presentation in the Conect Dentistry Summit Moldova Romania held ONLINE between 30.11.2020- 4.12.2020

- DIN ŢARĂ

 

2021

1. ABABII V.; MARCU D.. Abordarea clinico-morfologică a leziunilor albe ale mucoasei orale. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 691.

2. GOREA C., CIOBANU S.. Restabilirea morfo-funcțională și estetică a  dinților frontali cu material composite fluide. În : Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 691.

 

POSTERE

 

- DIN STRĂINĂTATE

 

2021

1. SHLOMOV I., ABABII V. Diagnosis and management of recurrent caries. Colecția de postere din cadrul Conferinței Științifice Anuale ”Cercetarea în biomedicine și sănătate: calitate, excelență și performanță”. 20-22 octombrie 2021. Capitolul VII. Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă. Chisinau. 2021 

2. RUBINOV A., ABABII V. Etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment options of abfraction lesions. Colecția de postere din cadrul Conferinței Științifice Anuale ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”. 20-22 octombrie 2021. Capitolul VII. Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă. Chisinau. 2021 

 

Anul de studii 2020-2021

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ

 

- reviste categoria C

2019

1.Vacula-Furtună Z. , Marcu D. Modificări structurale parodontale și mecanisme de dezvoltare în diabetul zahara. Journal of stomatological medicine, Chișinău 2019, pag 107-114, ISSN 1857-1328

 

2020

 1. VOVC M., CIOBANU S., Etiologia şi patogenia bolii parodontale. Revista Medicina stomatologică 2020, Vol. 2 (55), 51- 58, ISSN- 1857- 1328

 

2020

 

 1. ABABII V., MARCU D., BODRUG V., ROMAN I., CIOBANU S. Considerații clinice și histopatologice în leucoplazia mucoasei cavității orale. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 84-88. Categoria B. ISSN1857-1328.
 2. ALEXEEV V.ENI L. Impactul stomatologic în cadrul unor patologii infecțioase virale. În: Medicina Stomatologică. Vol. 2 (55) / 2020, 58 – 65. Categoria B. ISSN1857-1328.
 3. CHIROȘCA V., CHETRUȘ V.,Pulpita acută.Etologie, patogene, metode de tratament. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 84-88. Categoria B. ISSN1857-1328.
 4. GOREA C., CĂLIN P., NICOLAICIUC V., ENI L., CIOBANU S., Restaurările estetice dentarea grupului frontal de dinţi. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 33-42. Categoria B. ISSN1857-1328.
 5. MARCU D., ABABII V. Conceptul de pre-cancer oral. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol.2 (55), p. 71-78. Categoria B. ISSN1857-1328.
 6. MUSTEAȚĂ, O. Diagnosticul și tratamentul gingivitei hipertrofice. Prezentare de caz clinic. Journal of Stomatological Medicine. Medicina stomatologică. Department of Therapeutic Stomatology.2020, nr.2(55), 20-26. ISSN 1857-1328.
 7. MUSTEAȚĂ, O., NICOLAU, GH., CIOBANU, S. Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice. Journal of Stomatological Medicine. Medicina stomatologică.2020, nr.3(56).
 8. NICOLAICIUC V., CIOBANU S. Restaurarea dintilor trataţi endodontic cu utilizarea pinilor din fibre de sticlă În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 12-20. Categoria B. ISSN1857-1328.
 9. SANDIC V., GOREA C., CIOBANU S., Metode moderne de tratament a cariei dentare. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 27-33. Categoria B. ISSN1857-1328.
 10. SOLOMON O.,SOȚCHII I., CHELE N., CIOBANU S., ZUEV V., GOBJILĂProvocările stomatologiei din Republica Moldovaîn fața pandemiei covid-19. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 84-88. Categoria B. ISSN1857-1328.
 11. Valeriu Alexeev. Periajul dentar în cadrul profilaxiei primare, secundare și terțiare a afecțiunilor odonto – parodontale. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2020 nr.2(84), 74-78.
 12. VASILIŢA A., CUCU D., CIOBANU S.  Tehnici moderne de realizare a puntului de contact în restaurări directe cu răsini compozite .  Revista Medicina stomatologică. 2020, Vol. 2 (55), 42- 50, ISSN- 1857- 1328
 13. VASILIŢA A., CUCU D., CIOBANU S Tehnici moderne de realizare a puntului de contact în restaurări directe cu răsini compozite .  Revista Medicina stomatologică. 2020, Vol. 2 (55), 42- 50, ISSN- 1857- 1328

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

- în străinătate

 

2020

 1. MARCU D., ABABII V., CHELE N. Management of benign migratory glossitis. B: Матерiали науково-практичноi конференцii з мiжнародною участю  „Теrnopil Dental Summit”. Tepнопiль, Украiни, 2019 , c.16-18.УДК 616.31 (063).

 

- în ţară

2019

 1. GRINCIUC E., NICOLAU GH. Diagnosticul și tratamentul periodontitelor apicale cronice. Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. Chișinău 2019, p. 277.
 2.  
 3. LAZAR N., NICOLAU GH. Diagnosticul și tratamentul pulpitelor acute. Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. Chișinău 2019, p. 278.

 

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

 

- în străinătate

 

2020

 1. MARCU D. , ABABII V., ENI L. Screening  methods used in the management program of oral leukoplakia. În: 1st BaSS Symposium “Evolution in medicine – digital era in current medical practice”. Iași, 2019, p.33
 2. MARCU D., ABABII V., MOTELICA G. Clinical and therapeutical study of benign migratory glossitis. In: al XI-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române  pentru Educație. Iași, 2019, p.110. 
 3. Алексеев Т., Быркэ Л., Алексеев В., Корнилов С., Штирбу Т., Кирица О. Клинико-эпидемиологические особенности кори у детей. В: Материалы Всероссийского ежегодного Конгресса „Инфекционные болезни у детей: Диагностика, лечение и профилактика”. Журнал Инфектологии.Приложение 1. Том 11, № 4, Санкт – Петербург, 2019, с.39. ISSN 2499-6732.

 

Naționale cu participare internațională

2020

 1. CHIROȘCA V., CHETRUȘ V.,Acute pulpitis. Etiology, pathogenesis and treatment methods.The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors. MedEspera. Chișinău. 2020, 
 2. MUSTEAȚĂ, O., NICOLAU, GH., CIOBANU, S. Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice. Rezumat. Congresul consacrat aniversării a 75-A de la Fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”. 30 iunie, 2020.

 

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE

COMUNICĂRILOR ORALE

- din străinătate

2019

 1. MARCU D., ABABII V.  Clinical and therapeutical study of benign migratory glossitis  la The XI-th International Congress of the Romanian Association for Dental Education, The XXIII-rd Edition of the Dental Medicine Faculty Days Excellence in the Interdisciplinary Management of Stomatological Medicine, 21-23 martie 2019, Iași, România 
 2. CUCU D., CIOBANU S., ENI L., ROMAN I., GNA M. Determinarea prevalenței bolii parodontale, în asociere cu stresul studenților în timpul pregătirii pentru sesiunea de examene.  Al XVII-lea Congres de Sănătate orodentară și managment stomatologic, 23-25 mai,2019, Constanța, România.
 3. MARCU D., ABABII V. Management of benign migratory glossitis, în cadrul Ternopil Dental Summit, 23-24 mai 2019, Ternopol, Ucraina. 
 4. CIOBANU S., CUCU D. Microbiological profile of chronic marginal periodontitis. Diagnosis and prognosis in treatment, The XI-th International Congress of the Romanian Association for Dental Education, The XXIII-rd Edition of the Dental Medicine Faculty Days Excellence in the Interdisciplinary Management of Stomatological Medicine, 21-23 martie 2019, Iași, România
 5. TOPALO, E.; TOPALO, V.; MOSTOVEI A. Contaminarea microbiană intraoperatorie

a spațiului intraimplantar și consecințele ei pe parcursul osteointegrării. Al XXIII- lea

Congres Internațional al UNAS, București, 2-5 octombrie, 2019.

 

2020

 1. Алексеев Т., Быркэ Л., Алексеев В., Корнилов С., Штирбу Т., Кирица О. Клинико- ежегодного Конгресса „Инфекционные болезни у детей: Диагностика, лечение и профилактика эпидемиологические особенности кори у детей. В: Материалы Всероссийского ”. Журнал Инфектологии.Приложение 1. Том 11, № 4, Санкт – Петербург, 2019, с.39. ISSN 2499-6732.

 

 

- din ţară

2019

 1. TOPALO, E.; NICOLAU, Gh. Profilaxia și tratamentul complicațiilor în perioada de

osteointegrare a implantelor dentare. Conferința anuală în cadrul Zilele Universităţii

de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, Republica Moldova,

15–18 octombrie, 2019.

 1. CUCU D., CIOBANU S. Soluția Perioflush în terapia inițială a bolii parodontale. Conferința anuală în cadrul Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, Republica Moldova, 15–18 octombrie, 2019.
 2. GOREA C., CIOBANU S. Utilizarea dispozitivului DIAGNOcam în diagnosticul și tratamentul cariei dentare. Conferința anuală în cadrul Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, Republica Moldova, 15–18 octombrie, 2019.

 

 

2020

 1. CUCU D., CIOBANU S. Metode de diminuare a aerosolilor  în cadrul  manoperelor stomatologice în corelație cu  COVID-19. În: Congresul  consacrat Aniversării a 75-A de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. (Programul congresului, p. XX)
 2. MUSTEAȚĂ, O., NICOLAU, GH. Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice. Comunicare orală. Congresul consacrat aniversării a 75-A de la Fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. (Programul congresului, p. XX)
 3. TOPALO E. , MOSTOVEI A., NICOLAU GH., ” Rolul microflorei intra-implantare în apariţia dehiscenţelor mucozale în perioada de osteointegrare”- Congresul Consacrat Aniversării a 75-a De La Fondarea USMF „ Nicolae Testemiţanu”, Chişinău 21-23 octombrie,2020 (Programul congresului, p. XX)

 

POSTERE

- din străinătate

2019

1. TOPALO, E.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; DABIJA, I. The incidence

of fistula and early implants exposure around implants with antibiotic treated and non-

treated platforms. In 28th Annual Congres EAO, 26-28 septembrie, 2019, Portugalia,

Lisabona.

2020

 1. PALARIE, V.; KÄMMERER, P.W.; TAGADIUC, O.; NACU, V.; AL-NAWAS, B. Peripheral Blood As A Monitor Of Bone Healing Events In The Rabbit Mandible After Augmentation With And Without Collagen Membrane. International Symposium Osteology Cannes, Franța. 2011 April 14-16

 

- din ţară

2019

 1. PETRUNOV L., TRIFAN V., ENI L. Tratamentul diastemei prin abordarea interdisciplinară în funcție de dentiție. Conferința anuală în cadrul Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, Republica Moldova, 15–18 octombrie, 2019.

 

2020

 1. ABABII V., MARCU D. Abordarea clinico-morfologică a leziunilor albe ale mucoasei orale. Culegere de postere în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”N.Testemițanu”.Capitolul VII. Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă. Chișinău. 2020, p.430. (Programul congresului, p. XX)
 2. GOREA C., CIOBANU S. Restabilirea morfo-funcțională și estetică a dinților frontali cu materiale compozite fluide. Culegere de postere în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”N.Testemițanu”.Capitolul VII. Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă. Chișinău. 2020, p.437. (Programul congresului, p. XX)

 

LISTA MANUALELOR APĂRUTE:

- pentru învăţămîntul universitar

2020

 1. NĂSTASE C., TEREHOV A., NICOLAU GH.; Parodontologie. Tratament chirurgical. Chișinău 2020 Editura,. 128 p. ISBN 978-9975-3406-1-8
 2. NĂSTASE C., TEREHOV A., NICOLAU GH., NICOLAU-GOREA A., BURLACU V., Aspecte structurale ale organelor și țesuturilor cavității bucale. Chișinău 2020 Editura,. 320 p. ISBN 978-9975-3406

LISTA LUCRĂRILOR INSTRUCTIV-METODICE:

- lucrări metodice

 

2020

 1. ALEXEEV Valeriu. Infecții virale cu afectarea mucoasei cavității bucale. Recomandare metodică. Chișinău, 2020, 48 p. ISBN 978-9975-82-157-5.

LISTA PREMIILOR OBŢINUTE

Titluri onorifice

2019

 1. NICOLAU GH. Medalia ,,Dimitrie Cantemir,,

 

Anul de studii 2019-2020

LISTA 

lucrărilor metodico-didactice publicate în a.u. 2019-2020

 • Manuale

-

 • Ghiduri

 • Recomandări metodice

 - Valeriu Alexeev. Infecții virale cu afectarea mucoasei cavității bucale. Recomandare metodică. Chișinău, 2020, 48 p.ISBN 978-9975-82-157-5.

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul cariei dentare și complicațiilor ei, boala parodontală și afecțiunile mucoasei cavității bucale, implantologie orală.

LISTA 

lucrărilor științifice publicate de către CADRELE DIDACTICE în a.u. 2019-2020

 • Monografii

-

 • Articole în reviste de specialitate din străinătate (ISI, SCOPUS, etc.)

 • Articole în reviste de specialitate Categoria A, B1, B, C
 • ABABII V., MARCU D., BODRUG V., ROMAN I., CIOBANU S. Considerații clinice și histopatologice în leucoplazia mucoasei cavității orale. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 84-88. Categoria B. ISSN1857-1328.
 • MARCU D., ABABII V. Conceptul de pre-cancer oral. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol.2 (55), p. 71-78. Categoria B. ISSN1857-1328.
 • Valeriu Alexeev. Periajul dentar în cadrul profilaxiei primare, secundare și terțiare a afecțiunilor odonto – parodontale. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2020 nr.2(84), 74-78.
 • Alexeev Valeriu, Eni Lidia. Impactul stomatologic în cadrul unor patologii infecțioase virale. Medicina Stomatologică. Vol. 2 (55) / 2020, 58 – 65.
 • SOLOMON O., SOȚCHII I., CHELE N., CIOBANU S., ZUEV V., GOBJILĂ Provocările stomatologiei din Republica Moldova în fața pandemiei covid-19. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 84-88. Categoria B. ISSN1857-1328.
 • NICOLAICIUC V., CIOBANU S. Restaurarea dintilor trataţi endodontic cu utilizarea pinilor din fibre de sticlă În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 12-20. Categoria B. ISSN1857-1328.
 • GOREA C., CĂLIN P., NICOLAICIUC V., ENI L., CIOBANU S., Restaurările estetice dentarea grupului frontal de dinţi. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 33-42. Categoria B. ISSN1857-1328.
 • MUSTEAȚĂ, O. Diagnosticul și tratamentul gingivitei hipertrofice. Prezentare de caz clinic. Journal of Stomatological Medicine. Medicina stomatologică. Department of Therapeutic Stomatology.2020, nr.2(55), 20-26. ISSN 1857-1328.
 • MUSTEAȚĂ, O., NICOLAU, GH., CIOBANU, S. Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice. Journal of Stomatological Medicine. Medicina stomatologică.2020, nr.3(56).

 

 

 

 • Articole la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri cu participare internațională
 • MARCU D., ABABII V., CHELE N. Management of benign migratory glossitis. B: Матерiали науково-практичноi конференцii з мiжнародною участю  „Теrnopil Dental Summit”. Tepнопiль, Украiни, 2019 , c.16-18.УДК 616.31 (063).
 • MARCU D., ABABII V., MOTELICA G. Clinical and therapeutical study of benign migratory glossitis. In: al XI-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române  pentru Educație. Iași, 2019, p.110. 
 • MARCU D. , ABABII V., ENI L. Screening  methods used in the management program of oral leukoplakia. În: 1st BaSS Symposium “Evolution in medicine – digital era in current medical practice”. Iași, 2019, p.33. 
 • Алексеев Т., Быркэ Л., Алексеев В., Корнилов С., Штирбу Т., Кирица О. Клинико-эпидемиологические особенности кори у детей. В: Материалы Всероссийского ежегодного Конгресса „Инфекционные болезни у детей: Диагностика, лечение и профилактика”. Журнал Инфектологии. Приложение 1. Том 11, № 4, Санкт – Петербург, 2019, с.39.

 

 

 • Teze la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)
 1.    Elvira Topalo , Andrei Mostovei, Gheorghe Nicolau” Rolul microflorei intra-implantare în apariţia dehiscenţelor mucozale în perioada de osteointegrare”- Congresul Consacrat Aniversării a 75-a De La Fondarea USMF „ Nicolae Testemiţanu”, Chişinău 21-23 octombrie,2020
 2. ABABII V., MARCU D. Abordarea clinico-morfologică a leziunilor albe ale mucoasei orale. Culegere de postere în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”N.Testemițanu”.Capitolul VII. Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă. Chișinău. 2020, p.430.
 3.  

-

 • Participări emisiuni radio și TV

-

Tabelul 5.1. Date despre participări la manifestări științifice

(foruri naționale și internaționale) a CADRELOR DIDACTICE în a.u. 2018-2019

Nr. d/o

Denumirea manifestării (naționale/internaționale), organizatorii

Participanții (numele, prenumele)

Țara, durata, data

Denumirea raportului

 

Naționale cu participare internațională: comunicări

 1.  

  Congresul  consacrat Aniversării a 75-A de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020.

CUCU DRAGOȘ

Republica Moldova, 2020

Metode de diminuare a aerosolilor  în cadrul  manoperelor stomatologice în corelație cu  COVID-19.

 

 1.  

 

 

 

 

 

Naționale: comunicări

 1.  

Congresul consacrat aniversării a 75-A de la Fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020.

MUSTEAȚĂ OLESEA

Republica Moldova, 2020

Evaluarea eficacității ozonoterapiei în tratamentul gingivitei hipertrofice. Comunicare orală.

 

 1.  

 

Naționale: postere

 1.  

1. GOREA C., CIOBANU S. Culegere de postere în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”N.Testemițanu”.Capitolul VII. Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă. Chișinău. 2020, p.437.

Gorea Corneliu

Republica Moldova, 2020

Restabilirea morfo-funcțională și estetică a dinților frontali cu materiale compozite fluide.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 Internaționale: comunicări

 1.  

Al XVII-lea Congres de Sănătate orodentară și managment stomatologic, 23-25 mai,2019, Constanța, România

Cucu Dragoș

Constanța, România, 23-25 mai 2019

Determinarea prevalenței bolii parodontale, în asociere cu stresul studenților în timpul pregătirii pentru sesiunea de examene

 

 1.  

TERNOPOL DENTAL SUMMIT

Marcu Diana, Ababii Victoria, Chele Nicolae

Ternopol, Ucraina. 23-24 mai 2019

Management of benign migratory glossitis

 

 1.  

The XI-th International Congress of the Romanian Association for Dental Education and The XXIII-rd Edition of the Dental Medicine Faculty Days Excellence in the Interdisciplinary Management of Stomatological Medicine

Ciobanu Sergiu

Iași, România, 21-23 martie 2019

Profilul microbiologic al parodontitei cronice. Diagnosticul și prognosticul tratamentului

 

 1.  

Timisoara Medical Education Days

Ciobanu Sergiu

Timișoara, România, 7-9 martie 2019

General aspects of organisation and training dentists in the Republic of Moldova

 

Internaționale: postere

 1.  

The XI-th International Congress of the Romanian Association for Dental Education and The XXIII-rd Edition of the Dental Medicine Faculty Days Excellence in the Interdisciplinary Management of Stomatological Medicine

Marcu Diana, Ababii Victoria, Motelica Gabriela

Iași, România, 21-23 martie 2019

Clinical and therapeutical study of benign migratory glossitis

 

 

LISTA 

lucrărilor științifice publicate de către STUDENȚI în a.u. 2018-2019

 • Articole în reviste de specialitate din străinătate (ISI, SCOPUS, etc.)

-

 • Articole în reviste de specialitate Categoria A, B1, B, C
 • SANDIC V., GOREA C., CIOBANU S., Metode moderne de tratament a cariei dentare. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 27-33. Categoria B. ISSN1857-1328.
 • VASILIŢA A., CUCU D., CIOBANU S.  Tehnici moderne de realizare a puntului de contact în restaurări directe cu răsini compozite .  Revista Medicina stomatologică. 2020, Vol. 2 (55), 42- 50, ISSN- 1857- 1328
 • VOVC M., CIOBANU S., Etiologia şi patogenia bolii parodontale. Revista Medicina stomatologică2020, Vol. 2 (55), 51- 58, ISSN- 1857- 1328
 • CHIROȘCA V., CHETRUȘ V., Pulpita acută.Etologie, patogene, metode de tratament. În: Medicina stomatologică. Chișinău, 2020, vol. 2 (55), p. 84-88. Categoria B. ISSN1857-1328.
 •  

 

 

 • Articole la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)
 • CHIROȘCA V., CHETRUȘ V., Acute pulpitis. Etiology, pathogenesis and treatment methods. The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors. MedEspera. Chișinău. 2020, 
 • Teze la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)

 

 

LISTA 

lucrărilor științifice publicate de către REZIDENȚI în a.u. 2018-2019

 • Articole în reviste de specialitate din străinătate (ISI, SCOPUS, etc.)

-

 • Articole în reviste de specialitate Categoria A, B1, B, C

 

 • Articole la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)

 

 • Teze la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)

Tabelul 5.2. Date despre publicațiile și participări la manifestări științifice

(foruri naționale și internaționale) a STUDENȚILOR în a.u. 2018-2019

Tabelul 5.3. Date despre publicațiile și participări la manifestări științifice

(foruri naționale și internaționale) a REZIDENȚILOR în a.u. 2018-2019

 

 

Anul 2008

Manuale

 1. NICOLAU G. , NICOLAICIUC V. , NĂSTASE C. ,,Основы практической эндодонтии” Editura vector, Chişinău 2008, 208 p.
 2. NICOLAU G. , TEREHOV A. , NĂSTASE C. ,,Основы практическои кариесологии”, Editura vector, Chişinău 2008, 176 p.

Anul 2009

Manuale:

 1. NICOLAU GH. , NICOLAICIUC V. , NĂSTASE C. , „Bazele endodonţiei practice moderne”, Chişinău, NASTICOR, 2009, 191 pag.
 2. НИКОЛАЙЧУК В. , ТЕРЕХОВ А. , НЭСТАСЕ К. , „Эндодонтия (Практическое пособие)”, Кишинэу, ВЕКТОР, 2009, 207 с.

anul 2010

Manuale:

 1. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh.; NICOLAICIUC, V. „Odontologie practică modernă”. ISBN 978 – 9975 –9857 – 9 – 6, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 448 pag.
 2. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh. „Основы практической пародонтологии”. ISBN 978 – 9975 –9977 – 8 – 2, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 208 pag

 anul 2012

Monografii

 1. CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontita marginală cronică. Chişinău, 2012, 183 p.
 2. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Fluoroza dentară. Chişinău 2012. Ed.“Medicina” 64 p.

anul 2013

Monografii

 1. GHICAVII, V.; SÎRBU, S. Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice.  Editura Centru.  Chișinău, 2013, 620p.NICOLAICIUC, V. Dental pulpitis and elements of endodontic therapy.  Ed. “Medicina”. Chișinău, 2013, 186 p.

Recomandări metodice

ENI, L. Materiale moderne utilizate în terapia cariei profunde. Editura IEFS. Chișinău, 2013,  27p.

TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; GNATIUC, P. Principiile moderne de organizare și planificare a serviciului parodontologic național. Editura Victor. Chișinău, 2013, 32p

Elaborări Metodice

ENI, L. Afecțiunile pulpei dentare. Pentru studenții anului III semestrul VI. Ch. 2013. Ed. YEFS 31p NICOLAICIUC, V. Заболевание пародонта. Методическая разработка. Для студентов IV года VIII семестра. Editura IEFS. Chișinău, 2013, 19p.

 

=======================================================

Monografii:

CIOBANU S., SÂRBU S., . Erori de diagnostic și tratament în terapia stomatologică.Univ. de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Fac.de Stomatologie-Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr.”Balacron”).-98p.: ISBN 978-9975-128-93-3. 616.31-035.7(075.8) S23

 

Culegeri de teste :

CIOBANU S., SÂRBU S., . Culegeri de teste, pentru studenții Facultății Stomatologie la disciplinile Odontologie, Parodontologie și Patologie orală..Univ. de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Fac.de Stomatologie-Chișinău: S.n., 2018 (Tipogr.CEP”Medicina”).-267p.: ISBN 978-9975-82-078-3.

 

Articole:

- reviste categoria B

2016

1. DANICI A., , NICOLAICIUC V., NICOLAU. GH.  Clinical study and methods
in creating of endodontic access.  MEDICINA STOMATOLOGICĂ,  Chișinău, 2016,  nr. 1-2 (38-39) /, p. 6-11,  ISSN 1857-1328.

2. ALEXEEV V., ALEXEEV T. Infecția meningococică la copii. Particularitățile clinice de diagnostic și tratament. Sănătate publică, economie și managment în medicină. , 2016, nr. 5(69), p 40-44. ISSN 1729-8687

 

 

2017

1. DANICI A., CIOBANU S., ROMAN I., CUCU D. Comparative study of endodontic instruments shaping properties. MEDICINA STOMATOLOGICĂ,  Chișinău, 201,  nr. __ ISSN 1857-1328.

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

 

 

1.DANICI A., , NICOLAICIUC V., ROMAN I., KOREKTOR M. Manual instrumentation compare to rotary system in endodontic treatment.  Abstract Book, MedEspera 2016, The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, 2016,  p.326, CZU 61:378.661(478-25)(082).

 

2.ENI. L.,  BARAYEV K..   Mild form of localized chronic catarrhal gingivitis. Diagnosis and treatment. Abstract Book, MedEspera 2016,The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 2016, p.341, CZU 61:378.661(478-25)(082).

 

3. MUSTEAȚĂ V. IUHTIMOVSCHII E. The treatment of chronic apical periodontitis.  Abstract Book, MedEspera 2016,The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 2016, p.342, CZU 61:378.661(478-25)(082).

 

 

2018

1. CUCU D., CIOBANU S. The role of polymerase chain reaction (pcr) in the evaluation of the periodontal disease. 23 rd ,Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), Iași, România 10-12 mai, 2018

 

2. CUCU D., CIOBANU S., DANICI A.,  DANICI AN.,  BORDIAN V. Radiographic analysis of angulation of curvature of root canals and the probability of complications occurrence using Schneider and Weine’s methods Abstract Book, MedEspera -The 7th International Medical Congress for Students and Young Doctors 2018,May 3-5, 2018

3. CUCU D., CIOBANU S.. Particularitățile modificărilor morfo-radiografice ale osului alveolar în parodontitele marginale cronice. Revista Medicina Stomatologică. 2018, nr. 2-3 (47/48), 34-39, ISSN 1857-1328

4. CUCU D., CIOBANU S. Utilizarea laserului cu diodă în tratamentul parodontal.  Conferința științifică anuală dedicată Zilelor Universității.  Chișinău 18-19 octombrie 2018.