Default Header Image

Cercetare

Cercetare

Lista doctoranzilor:

Nume prenume : Cucu Dragoș

Tema tezei de doctorat: Optimizarea diagnosticului și tratamentului parodontitei marginale cronice, forma incipientă- reversibilă

Conducător științific: Ciobanu Sergiu, dr.hab.șt.med., prof. univ.

 

Nume prenume : Gorea Corneliu

Tema tezei de doctorat: ”Refacerea morfo-funcțională și estetică a dinților frontali cu materiale compozite fluide.”,

Conducător științific: Ciobanu Sergiu, dr.hab.șt.med., prof. univ.

 

Nume prenume : Ababii Victoria

Tema tezei de doctorat: Concepții actuale de conservare și restaurare a structurilor dentare aproximale la grupul lateral de dinți

Conducător științific: Marcu Diana, dr.șt.md., conf.univ..

Nume prenume: Lozovan Grigore

Tema tezei de doctorat: Reimplantarea dinților autologi,
metodă alternativă a tratamentelor convenționale

Conducător științific: Ciobanu Sergiu, dr.hab.șt.med., prof. univ.