Default Header Image

Lista bibliografie

Anul III semestrul V/ III-rd Year semester V/ III- й курс, V семестр

 

DISCIPLINA: ODONTOTERAPIE CLINICĂ/ CLINICAL ODONTOTHERAPY/КЛИНИЧЕСКАЯ ОДОНТОТЕРАПИЯ

 

 

Bibliografie/ Bibliography/Библиография

1.Borovski E.V. – Stomatologie terapeutică. Chișinău, 1990.

2.Materialele cursului.

3.Ghicavîi V.I., Sîrbu S. Ghid.Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice. Chișinău.2002

4.Graham J. Mount G.J., Hume W.R. Conservarea și restaurarea structurii dentare. Universitatea din Los Angeles, California, USA.București.1999

5.Sitea M. Curs de odontologie. București.1990

5.Хельвиг. Э. и коавт. Терапевтическая стоматология. 1999.

6. Николишин А. К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными материалами и технологиями. 2001

7. Радлинский С. В. Современные технологии реставрации зубов (Методическое пособие) 1999.

8. Лукиных Л. М. Лечение и профилактика кариеса зубов. 1999.

9 Пескова Л. П. Пломбировочные материалы и лекарственные средства в терапевтической стоматологии. 1998.

10 Макеева. И. М. Восстановление зубов светоотверждаемыми композиционными материалами. М .1997.

 

Anul III-IV semestrul VI-VII/ III-rd Year semester VI-VI/ III- й курс, VI-VI семестр

DISCIPLINA ENDODONȚIE CLINICĂ/ CLINICAL ENDODONTIC DISCIPLINE/ КЛИНИЧЕСКАЯ ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

 1. BIBILIOGRAFIE  RECOMANDATĂ/RECOMMENDED BIBLIOGRAPHY/РЕКОМЕНДУЕМАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

A. Obligatorie/ Compulsory/ Обязательный::

 

  1. Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
  2. Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice : (Ghid) / V. Ghicavîi, M. Nechifor, S. Sârbu [et al.] ; sub red.: V. Ghicavîi, M. Nechifor. - Ed. a 3-a, rev. şi compl.. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2014
  3. Sîrbu S., Ciobanu S. Culegere de teste, Chișinău, 2018.

 B. Suplimentară/Suplimentară/ Дополненительная:

 

 1. Urgente si afectiuni medicale in cabinetul stomatologic / coord. : A. Bucur, R. Cioaca. - Bucuresti : Etna, 2004
 2. Stomatologie terapeutica : indrumar didactico - metodic / V. Burlacu, A. Eni, T.   

      Rezman, A. Cartaleanu ; red. coord. V. Melnic. - Chisinau : Stiinta, 1996

 1. Andrei Iliescu Tratat de endodontie, vol. I Editura: MEDICALA.  Oras: Bucuresti. 2014, ISBN: 973-39-0773-2.
 2. Nicolaiciuc V. Dental pulpitis and elements of endodontic therapy, Centrul Editorial Poligrafic Medicina, 2013.
 3. Gafar M. Iliescu A. Odontologie. Endodonție clinică și practică. București, Ed. Medicală, 2002
 4. Danici A., Roman I., Ciobanu S., Cucu D. Comparative study of endodontic intruments shaping properties. În: Medicina stomatologică. 2017, 1-2(42-43), ISSN 1857-1328 p.61-65 
 5. Nicolau Gh., Roman I., Danici A. Preserving the vitality of the dental pulp in traumatic pulpitis using mineral trioxide aggregate. În: A III-a conferință internațională a ARE. Craiova, România. ISBN 978-606-11-4946-9. p. 38
 6. Nicolau Gh., Danici A., Roman I. Irigation of the root canals – its role in cleaning and sterilization of the endodontic space. În: A III-a conferință internațională a ARE. Craiova, România. ISBN 978-606-11-4946-9. p. 42

 

Anul IV -V semestrul VIII -IX/ IV -V th Year semester VIII -IX/ IV -V -й курс, VIII -IXсеместр

DISCIPLINA: PARODONTOLOGIE CLINICĂ/ DISCIPLINE: CLINICAL PERIODONTOLOGY/ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 

 

 1. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ/ RECOMMENDED BIBLIOGRAPHy/РЕКОМЕНДУЕМАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:
   1. Obligatorie/ Compulsory/Обязательный::
  1. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
  2. Eni, Ana. Afecţiunile complexului mucoparodontal / A. Eni ; Universitatea de Stat de  Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ed. 2, rev. si compl.. - Chişinău :  

                  Tipografia Centrală, 2011.

  1. Borovski E. Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990

 

   1.  Suplimentară/Suplimentară/ Дополненительная:
  1. Chetruș V ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”. Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
  2. Ciobanu S. ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”. Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
  3. Ghicavîi V., M. Nechifor, S. Sârbu, D. Șcerbatiuc, N. Bacinschi, L. Țurcan, L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, 

                              Chișinău, 2014

  1. Dumitriu H. T. ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
  2. Urgente si afectiuni medicale in cabinetul stomatologic / coord. : A. Bucur, R. Cioaca. - Bucuresti : Etna, 2004

 

Anul V semestrul X/ V th Year semester X/ V -й курс, X семестр

 

DISCIPLINA: PATOLOGIE ORALĂ/ DISCIPLINE: ORAL PATHOLOGY/ ДИСЦИПЛИНА: ОРАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

 

 

BIBILIOGRAFIE  RECOMANDATĂ/RECOMMENDED BIBLIOGRAPHY/РЕКОМЕНДУЕМАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

 1. A. Obligatorie/ Compulsory/ Обязательный::

  Obligatorie:
 1. Eni Ana  Afecţiunile mucoasei bucale, Chişinău : Medicina, 2005
 2.  Ghicavîi V.,  Nechifor M., Sîrbu S. Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice ,  Ed. a 3-a, rev. şi compl. Chişinău : Tipografia Centrală, 2014
 3. Borovski E. Stomatologie terapeutică, Chisinau : Lumina, 1990
 4. Nicolau Gh.  Aspecte moderne în tratamentul lichenului plan bucal, Chișinău: Medicina, 2018
 5. Nicolau Gh. Etiopatogenia și incidența lichenului plan buccal, Chișinău, 2018
 6. Sîrbu S., Ciobanu S. Culegere de teste la disciplinele odontologie, parodontologie și patologie orală, Chișinău: Medicina, 2018
 7. Regezi J., Sciubba J., Jordan R. Oral pathology: Clinical Pathologic Correlations, Elsevier, 2017
 8. Барер Г. Терапевтическая стоматология. Заболевания слизистой оболочки полости рта. М., « ГЭОТАР-Медиа», 2015
 1.  Suplimentară/Suplimentară/ Дополненительная:
 2. Gortolomei  D.  Candidozele mucoasei cavităţii bucale: recomandări metodice, Chişinău: Medicina,  2003
 3.  Eni A., Vlas S., Țapeș A. Complicaţiile survenite în ţesuturile orale la purtătorii protezelor dentare : recomandări clinico-practice , Chişinău : Medicina, 2013
 4. Năstase C., Terehov A., Nicolau Gh. Diagnosticul timpuriu al leziunilor şi stărilor precanceroase orale , Chişinău , 2017
 5. Банченко Г.В., Максимовский Ю.М., Гринин В.М. Язык – «зеркало» организма. Москва, 2000
 6. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Изд.2-е Нижний Новгород, 2000
 7. Цветкова Л. А., Арутюнов С. Д . и др. Заболевания слизистой оболочки рта и губ. Учебное пособие. Изд.4-е, Москва, 2014
 8.