contacts

Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală „Sofia Sîrbu”

Clinica Stomatologică Universitară Toma Ciorbă 42

Clinica Univrsitară Stomatologică
str. Toma Ciorbă, 42
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

stomterapeutica@usmf.md
Sergiu Ciobanu, şef catedră Odontologie, parodontologie și patologie orală, conf. univ., dr. hab. șt. med.

Clinica Stomatologică Universitară nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42

Toma Ciorba 42