Default Header Image

Colaborare internațională

În perioada 10-12 mai 2018 colectivul Catedrei de odontologie, parodontologie și patologie oralăa participat la lucrarile 23rd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), cu lucrarea stiințifică ”Rolul reacției de polimerizare în lanț în evaluarea bolii parodontale”, dl. Sergiu Ciobanu, dr.hab.șt.med., conf.univ., Cucu Dragoș, asist. univ.. La conferință au participat și studenți cu postere pe tematice: Radu Petco- Metode și tehnici  de modelare cu materiale compozite încălzite- conducătror știiințific Lidia Eni și studenta Zina Vacula- Furtună – Influența preparatelor Asepta Parodontal, asupra țesuturilor parodontale la pacienții cu diabet zaharat. Am participat la prelegerile și cursurile ținute de lectori și medici stomatologi din România și alte țări din spațiul Balcanic.

Prof. Ciobanu S. Prof. Norina Forna

 

Congres

 

Congres 1

 

Congres 2

 

Congress 3

Congresul Internațional pentru Studenți și Tineri Medici MedEspera 2018, ediția a VII-a

Pe data de 3-5 mai în cadrulSMF ”Nicolae Testemițanu” a avut loc Congresul Internațional pentru Studenți și Tineri Medici MedEspera 2018, ediția a VII-a.  La acest congres fiecare facultate inclusiv Facultatea de Stomatologie a organizat o conferință științifică la care au participat studenți, rezidenți, doctoranzi și cadre didactice. De asemena au fost invitați ca speakeri 2 profesori internaționali Profesorul Stephen Mackler, director adjunct al Departamentului de Periodonție la Universitatea de Stomatologie din Chapel Hill, SUA și prof. Benjamin Thomas, Parodontolog Calagary, Canada. Aceștia au venit împreună cu un grup de studenți de la Universitatea de Stomatologie din Chapel Hill, care au prezentat informație despre sistemul de învățământ al universității acestora.

Conferința științifcă a  fost prezidată, de către Decanul Facultății de Stomatologie,  dl. Sergiu Ciobanu, d.h. ș.m., prof.univ. Prezentările orale și posterele au  fost audiate de către comisii speciale de apreciere, iar prezentatorii au fost premiați cu diplome în dependență de locul ocupat.

Stomatologie:

Locul I – Dumitru Chele;

Locul II – Dorina-Petronela Tocariuc;

Locul III – Mihail Moiseiv.

La sesiunea de postere:

Locul I – Stanislav Strisca;

Locul II – Eudochia Traista, Elena Hristea, Olga Balteanu, Svetlana Plamadeala și Svetlana Grec;

Locul III – Andrei Rusu și Galina Panus.

Pe parcursul Congesului au fost organizate workshopuri de către fiecare catedră a Facultății pe diferite tematice ale practicii stomatologice, la care studenții au putut  aplica cunoștințele teoretice pe dinți extrași, mulaje și modele.

Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală a efectuat workshopul ” Restaurari frontale cu ajutorul materialelor flowable” la care au participat 35 de studenți.

Prof. S. Ciobanu B.J. Thomas

 

Prof. Ciobanu S. Prof. Macklerprof.Mackler

 

Comisia Medespera 2018

 

Mesajul Decanului Medespera 2018Comisia Medespera 2018

 

Studenti participanti 2018

Conferinţa Actualități în parodontologie 27-28 aprilie.

Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală și Catedra de stomatologie terapeutică ale Facultăţii de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, au organizat, conferinţa Actualități în parodontologie 27-28 aprilie.

Decanul Facultății de Stomatologie, profesorul universitar Sergiu Ciobanu, a deschis manifestarea, prezentând subiecte de actualitate în domeniul parodontologiei ce urmau a fi discutate în cadrul conferinței, acestea fiind: terapia complex-parodontală, metode de diagnostic, tehnici și procedee de tratament chirurgical, alungirea clinică coronară, chiuretajul pe câmp deschis, tehnici de închidere a recesiunilor gingivale, inclusiv demonstrații practice.

Malița Cinel, profesor la Facultatea de Medicina Dentara a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a vorbit despre parodontopatiile marginale cronice, conceptele etiologice, tehnici inițiale de terapie și maniere de abordări terapeutice individuale. Profesorul a menționat că buna cunoaștere a condițiilor în care apar și se dezvoltă parodontopatiile marginale cronice, impun noi abordări a tehnicilor de chirurgie parodontală.

Au fost discutate aspecte de terapie parodontală non-chirurgicală și aspecte interdisciplinare de tratament al bolii parodontale, fiind prezentate și cazuri clinice pe marginea acestor subiecte.

Invitați speciali cu comunicări la conferință sunt profesorii universitari: Andrei Iliescu din București, România (Actualități în mecanismele biointeractive în tratamentele vitale ale pulpei dentare); Stephen Mackler de la Universitatea de Medicină din Carolina de Nord, SUA (Alungirea clinică coronară) și Benjamin R. Thomas din Canada (Terapia non-chirurgicală a afecțiunilor parodontale).

Participănților li s-a oferit diplomă de participare cu 16 ore creditare.

 

(2016-2018)

Conferinta stiintifica cu participarea

Internationala,comunicare. Actualitati in stomatologie. 20-23 aprilie 2016

Zilele Universității și Conferința științifică anuală,16-20 octombrie 2017

Conferinta stiintifica cu participarea

Internationala,comunicare. Actualitati in endodonție.  05-06 aprilie 2017

Conferinței științifice organizată de catedrele Odontologie, parodontologie și patologie orală și Stomatologie terapeutică în data de 05.03.2018 cu genericul

„Lazeroterapia în stomatologie”

 

Colaborare interanțional

Proiect transfrontalier de cercetare Erasmus cu Universitatea de Medicină și Farmacie Iași , Gh. Topa.-

  1. Correlation of dental pulp diseases associated with periodontal disease ( Endo-parodontal syndrome)
  2. Influence of periodontal disease with presence of Candida albicans
  1. Correlation of periodontal disease with diabetes

Teza comune/ prin cotutelă

Optimizarea diagnosticului și tratamentului parodontitei marginale cronice, forma incipientă- reversibilă– cu Universitatea de Medicină și Farmacie Iași , Gh. Topa.-

Proiectul de cercetare

Proiectul cu patologie orală (Norvegia)

Competențele medicului stomatolog în patologia orală racordat la standartele Curriculumui Scandinav

(2017). În contextul manifestărilor științifice dedicate anului ”Nicolae Testemițanu” catedra de Odontologie, parodontologie și patologie orală de comun cu catedra de Terapie stomatologică, au organizat și a petrecut Conferința Științifică cu participare Internațională, cu genericul ”Actualități în stomatologie (Endodonție)”, având ca invitați speciali:

  • profesorul universitar, academicianul,  Andrei Iliescu, București, România;
  •  profesorul Igori Șugailov, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Președintele Academiei Stomatologiei Inovaționale. Fondatorul catedrei de Anesteziologie și reanimație  a facultății de educație continuă în domeniul stomatologiei a Institutului de Medicină și Stomatologie N.A.Semașko din orașul Moscova, Federația Rusă.

Conferința a fost deschisă de către Președintele Asociației Medicilor Stomatologi din Republica Moldova, profesorul universitar, Ion Lupan.

Evenimentul a fost prezidat de șeful catedrei Odontologie, parodontologie și patologie orală, profesorul universitar, Sergiu Ciobanu.

La acest eveniment științific au participat peste 180 de persoane – medici stomatologi practicieni, medici rezidenți și studenții anilor III-V de studii, facultatea Stomatologie.
Scopul Conferinței Științifice a fost de a pune în discuție și a famialiriza medicii stomatologi și studenții cu noile metode de  diagnostic și tratament endodontic precum și procedeele de anestezie în stomatologie utilizând tehnologii inovaționale cum ar fi: Bio-laserul, Gentle-Wave (dispozitiv de irigare eficientă și sigură a spațiului endodontic) și sistemul de premedicație pentru procedurile stomatologice aplicând complexul de sedare cu Xenon și anestezie locală.

Un element important de utilizare a tehnologiilor moderne a fost demonstrarea on-line, a unui caz clinic de  tratament endodontic asistat de microscop, în cadrul catedrei de Stomatologie terapeutică a facultății de Educație continuă  (executanți fiind dr.conf.univ. Valeriu Fala, șef catedră, dr. Dumitru Romaniuc, asis. univ. Alexandru Danici).

Totodată, în cadrul unei mesei rotunde organizate  la finele Conferinței au fost discutate probleme de colaborare între catedrele participante și departamentele respective a  Institutului de Medicină și Stomatologie N.A.Semașko din orașul Moscova, Federația Rusă și facultatea de Medicină Dentară a USM ”Carol Davila” București , România, în aspectele de cercetare, educție continuă și doctorate.

Invitaților speciali și participanților activi li s-au înmânat Certificate de Excelență semnate de președintele ASRM, Ion Lupan.

Participănților li s-a oferit diplomă de participare cu 16 ore creditare.

Prof.univ, șef catedră, Sergiu Ciobanu

 

Mesajul Decanului

 

Prof. A.Iliescu

 

Workshop Parodontal Malita Cinel

 

Discursul Decanului
Comisia de inregistrare
Foto Congres
Prof
Prof2
Prof 3
Prof 4
A. Iliescu
Prof. Shugailov
Prof. Ciobanu S. si Prof. Shugailov
Congress 2
Congres 4
Malita Cinel
Discursul Decanului
Comisia de inregistrare
Foto Congres
Prof
Prof2
Prof 3
Prof 4
A. Iliescu
Prof. Shugailov
Prof. Ciobanu S. si Prof. Shugailov
Congress 2
Congres 4
Malita Cinel