Timetable/Academic calendar

Orar odontologie

Medicina preventiva

 

NR. ORD.

 

 

DENUMIREA STAGIULUI

 

ANATOM.PAT./MELNIC EUGEN/ 101

1

Anestez.si Terapie Intens  /Cojocaru-SCR/

20.12.2017 [5] - 27.12.2017 (5)

2

Reumatologia /Groppa Liliana./

13.12.2017 [4] - 19.12.2017 (5)

3

Anatom.pat.+St.Pr.Rai+Ex.tr /Melnic Eugen /

30.01.2018 [10] - 28.09.2018 (145)

4

Anatomia patologica  /Melnic Eugen /

04.10.2017 [1] - 28.11.2017 (40)

5

Gastroenterologia /Tcaciuc Eugen/

06.12.2017 [3] - 12.12.2017 (5)

6

Chirurgie Toracala /Ungureanu Sergiu /

28.12.2017 [6] - 05.01.2018 (5)

7

Chirurgie Abdominala / Ungureanu Sergiu /

6.01.2018 [8] - 22.01.2018 (5)

8

Chirurgie Cardiovasculara  /Ungureanu Sergiu/

09.01.2018 [7] - 15.01.2018 (5)

9

Diagnostic de.Laborator Clinic / Visnevschi Anatol/

29.11.2017 [2] - 05.12.2017 (5)

9

Neurochirurgie / Zapuhlih Gr./

23.01.2018 [9] - 29.01.2018 (5)

NOTA. T.2. 

 1. In luna august rezidentii se afla in concediu.
 2. Responsabilul de rezidenti al catedrei previne la timp catedra unde rezidentii trebuie sa-si efectueze stagiul urmator. 
 3. Fiecare stagiu se finiseaza cu colocviu cu nota si numarul de ore indicate in matricola rezidentului. 
 4. Lista rezidentilor care au sustinut colocviul la sfirsitul stagiului se prezinta imediat la catedra de baza si la decanat. 
 5. Ultima saptamina a anului de studii este destinata darilor de seama, consultatiilor si examenelor de promovare. 
 6. Raportul despre rezultatul examenelor se prezinta imediat la decanat impreuna cu matricolele si borderourile primite din decanat pentru a fi semnata promovarea de catre rector. 
 7. Stagiul practic raional si examenele de transfer se planifica din contul stagiului de baza. Datele sa fie concordate obligator cu vicedecanul respectiv. 
 8. Catedra are dreptul de a schimba timpul stagiilor in limita catedrei.
Orarul Recuperarilor/Schedule of recovery Department of Odontology, periodontology and oral pathology/ Graficul de recuperare la Catedra de odontologie și patologie orală

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Grafic recuperări/ Recovery schedule.pdf

reexaminări istorice anul III

Historical reexamination for Dental Esthetics / Reexaminare istorică Estetica Dentară

https://meet.google.com/nbe-ystp-uuc?fbclid=IwAR34S5CS4yC370ib_T6Fb3W5RIW4IN8YkGcttkVi6719iGhbox-68VuBxLs 

 

Historical reexamination for Odontotherapy/ Reexaminare istorică pentru Odontoterapie

https://meet.google.com/xxz-grkf-khu?fbclid=IwAR0OMUSJQn57CtjA5eaq0thGqWRyN7bWS3RVb2enUeiVgSJGen7fGwvg-Co

Schedule of recovery Department of Odontology, periodontology and oral pathology/ Graficul de recuperare la Catedra de odontologie și patologie orală

 

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Grafic recuperări/ Recovery schedule.pdf

reexaminări istorice anul III

Historical reexamination for Dental Esthetics / Reexaminare istorică Estetica Dentară

https://meet.google.com/nbe-ystp-uuc?fbclid=IwAR34S5CS4yC370ib_T6Fb3W5RIW4IN8YkGcttkVi6719iGhbox-68VuBxLs 

 

Historical reexamination for Odontotherapy/ Reexaminare istorică pentru Odontoterapie

https://meet.google.com/xxz-grkf-khu?fbclid=IwAR0OMUSJQn57CtjA5eaq0thGqWRyN7bWS3RVb2enUeiVgSJGen7fGwvg-Co

Orarul Recuperarilor/Schedule of recovery Department of Odontology, periodontology and oral pathology/ Graficul de recuperare la Catedra de odontologie și patologie orală

 

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Grafic recuperări/ Recovery schedule.pdf

orarul examenelor de absolvire

Toate grupele
Orar

 

Denumirea

specialităţii

 

Şef catedră

 

Nr.gr.

 

Nr.

rez.în

grupă

 

Perioada

manopere

practice

 

Data

test-control

 

Data

interviu-oral

 

Data prez. dării de seamă până la:

Epidemiologie

Prisacari V.- dr.hab.şt.med., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

7

05.06.2017- 10.06.2017

13.06.2017

20.06.2017

24.06.2017

Gr.-l

7

05.06.2017- 10.06.2017

13.06.2017

20.06.2017

24.06.2017

Igienă

Friptuleac Gr. -dr.hab.şt.med., profesor universitar

Gr.-l

9

05.06.2017- 10.06.2017

14.06.2017

21.06.2017

24.06.2017

Gr.-2

8

05.06.2017- 10.06.2017

14.06.2017

21.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

 

NOTĂ

 1. I etapă a Examenului de absolvire în rezidenţiat (manopere practice) la toate specialităţile va avea loc în perioada: 05.06.2017-10.06.2017.
 2. II etapă a Examenului de absolvire în rezidenţiat (test-control) la toate specialităţile va avea loc în perioada: 12.06.2017-17.06.2017.
 3. III etapă a Examenului de absolvireîn rezidenţiat (interviu oral)la toate specialităţile va avea loc în perioada: 19.06.2017-24.06.2017.
 4. Toate etapele Examenului de absolvire în Rezidenţiat se vor organiza şi desfăşura strict conform prevederilor Regulamentului în vigoare aprobat de Biroul Senatul Universităţii.
 5. Sediile Examenelor de absolvire în Rezidenţiat la toate etapele se numesc de preşedinţii Comisiilor de examinare pe specialităţi în coordonare cu Decanatul Rezidenţiat şi Secundariat Clinic şi anunţate la timp catedrelor respective.
 6. începutul Examenelor - orele 9.00.