Timetable/Academic calendar

Orar odontologie

Medicina preventiva

 

NR. ORD.

 

 

DENUMIREA STAGIULUI

 

ANATOM.PAT./MELNIC EUGEN/ 101

1

Anestez.si Terapie Intens  /Cojocaru-SCR/

20.12.2017 [5] - 27.12.2017 (5)

2

Reumatologia /Groppa Liliana./

13.12.2017 [4] - 19.12.2017 (5)

3

Anatom.pat.+St.Pr.Rai+Ex.tr /Melnic Eugen /

30.01.2018 [10] - 28.09.2018 (145)

4

Anatomia patologica  /Melnic Eugen /

04.10.2017 [1] - 28.11.2017 (40)

5

Gastroenterologia /Tcaciuc Eugen/

06.12.2017 [3] - 12.12.2017 (5)

6

Chirurgie Toracala /Ungureanu Sergiu /

28.12.2017 [6] - 05.01.2018 (5)

7

Chirurgie Abdominala / Ungureanu Sergiu /

6.01.2018 [8] - 22.01.2018 (5)

8

Chirurgie Cardiovasculara  /Ungureanu Sergiu/

09.01.2018 [7] - 15.01.2018 (5)

9

Diagnostic de.Laborator Clinic / Visnevschi Anatol/

29.11.2017 [2] - 05.12.2017 (5)

9

Neurochirurgie / Zapuhlih Gr./

23.01.2018 [9] - 29.01.2018 (5)

NOTA. T.2. 

 1. In luna august rezidentii se afla in concediu.
 2. Responsabilul de rezidenti al catedrei previne la timp catedra unde rezidentii trebuie sa-si efectueze stagiul urmator. 
 3. Fiecare stagiu se finiseaza cu colocviu cu nota si numarul de ore indicate in matricola rezidentului. 
 4. Lista rezidentilor care au sustinut colocviul la sfirsitul stagiului se prezinta imediat la catedra de baza si la decanat. 
 5. Ultima saptamina a anului de studii este destinata darilor de seama, consultatiilor si examenelor de promovare. 
 6. Raportul despre rezultatul examenelor se prezinta imediat la decanat impreuna cu matricolele si borderourile primite din decanat pentru a fi semnata promovarea de catre rector. 
 7. Stagiul practic raional si examenele de transfer se planifica din contul stagiului de baza. Datele sa fie concordate obligator cu vicedecanul respectiv. 
 8. Catedra are dreptul de a schimba timpul stagiilor in limita catedrei.
Orar general
ORARUL

lecţiilor practice pentru studenţii an. III, sem. primavara

Catedra Odontologie, Parodontologie și Patologie orală

anul   de studii

 2019-2020

Curs:        rom, luni  – 08.00  aula 1

                                                                                            engl., marți – 08.00 aula 1

                                                                                            rus, miercuri – 12.30 aula 2

                                                                                               

 

 

Nr. grupei

Durata

modulului

Sala

curativă

Cadrul

didactic

Luni

 

 

 

S1701 (rom)

12:30 – 14:45

209

208

A Musteață Victoria

B Iuhtimovschi Eugeniu

S1702 (rom)

12:30 – 14:45

207

205

A Alexeev Valeriu

B Postovanu Victoria

S1711 (engl)

9:00 - 11:15

201

204

A Cucu Dragoș

B Ababii Victoria

S1815 (engl)

8:00 – 13:30 bloc

209

Gorea Corneliu

Marți

 

 

 

 

S1703 (rom)

10:30 – 12:45

209

208

A Popa Svetlana

B Marcu Diana

S1704 (rom)

10:30 – 12:45

207

205

A Alexeev Valeriu

B Bodrug Valentina

S1709 (rus)

 

12:30 - 14:45

207

205

A Gnatiuc Pavel

B Musteață Olesea

S1710 (rus)

 

12:30 - 14:45

209

208

A Musteață Victoria

B Iuhtimovschi Eugen

Miercuri

 

 

 

 

S 1705 (rom)

9:00 – 11:15

205

205

A Bodrug Valentina

B Eni Lidia

S1706 (rom)

9:00 – 11:15

202

208

A Chetruș Viorica

B Marcu Diana

S 1707 (rom)

12:30 – 14:45

202

209

A Chetruș Viorica

B Gorea Corneliu

S1708 (rom)

12:30 - 14:45

207

202

A Secher Eugeniu

B Lozovan Grigore

Joi

 

 

 

S1712 (engl)

12:30 – 14:45

204

310

A Roman Ion

B Nicolaiciuc Valentina

S1713 (engl)

 

12:30 – 14:45

205

209

A Musteață Olesea

B Gorea Corneliu

Vineri

 

 

 

 

S 1714 (engl)

 

 12:30 – 14:45

208

202

A Iuhtimovschi Eugeniu

B Lozovan Grigore

 

 

 

 

Sef catedră, profesor univ.                                                             S. Ciobanu

Şef studii, conferenţiar univ.                                                          V. Bodrug


 

 

A P R O B

 

Decanul facultăţii Stomatologie

                                                                                   dr.h.ş.m., profesor universitar

S.Ciobanu

                                                                                       30 ianuarie 2020

PLANUL  CURSURILOR

Odontologie, Paradontologie și Patologie orală pentru studenţii

anul III, semestrul VI

                                                                      anul universitar 2019-2020

Clinica Stomatologică  Aula Nr. 1, et. 3.

 

Curs: Luni 08:00                                              AULA NR.1

D A T A

TEMA  CURSULUI

CADRUL DIDACTIC

1

03.02

Pulpa dentară. Datele clinico – morfologice ale pulpei dentare. Particularităţile de vârstă a pulpei dentare. Schimbările distrofice în pulpă.

 

D.Marcu

2

10.02

Pulpitele. Etiologia şi patogenia  pulpitelor. Clasificarea pulpitelor. Diagnosticul.  Morfopatologia pulpitelor

D.Marcu

3

17.02

Tabloul clinic, diagnosticul pozitiv al pulpitelor acute. Diagnosticul diferenţial.   

Elemente de profilaxie în endodonţie. Mijloace de diagnostic. Examenul radiologic. Raportul dinţilor cu structurile anatomice locale.

V. Nicolaiciuc

4

24.02

Tabloul clinic, diagnosticul pozitiv şi diferenţial al pulpitelor cronice.

Tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenţial al pulpitelor acute şi în stadiul de exacerbare

V. Nicolaiciuc

5

       02.03

Metodele de tratament ale pulpitelor. Indicaţiile şi contraindicaţiile la folosirea metodelor conservative de tratament al pulpitelor (metoda biologică, amputaţie vitală a pulpei).

 Manifestări inflamatorii ale ţesutului pulpar şi periradicular. Simptomatologia patologiei pulpare.

 

D.Marcu

6

      09.03

Metoda biologică de tratament a pulpitelor. Remedii medicamentoase utilizate în coafajul direct şi indirect ale pulpei dentare. Mecanismul lor de acţiune.

Metode biologice de conservare în totalitate a pulpei dentare (coafajul direct şi indirect ). Indicaţii şi contraindicaţii

D.Marcu

7

      16.03

Metodele chirurgicale de tratament a pulpitelor. Extirparea vitală a pulpei. Metodele extirpării vitale. Avanatajele şi dezavantajele metodei.

Metode de îndepărtare în totalitate a pulpei dentare (extirparea vitală)

V. Nicolaiciuc

8

      23.03

Metode de conservare parţială a pulpei dentare (amputaţia devitală). Metode de insensibilizare.

V.Bodrug

9

      30.03

Metode de sensibilizare a pulpei dentare (arsenicale şi non arsenicale). Remedii. Mecanism de acţiune. Amputaţia devitală. Indicaţii şi contraindicaţii. Etape de lucru. Erori şi complicaţii. 

Extirparea devitală a pulpei. Indicaţii şi contraindicaţii. Tehnica. Medicamente. Instrumente .

V. Bodrug

10

      06.04

Prepararea mecanică a canalelor radiculare în extirpările pulpare. Metode. Etape. Instrumente.  Sterilizarea canalelor radiculare. Metode chimice, fizico – chimice. Remedii, mecanism de acţiune. 

Tratamentul mecanic şi medicamentos a canalului radicular după extirparea pulpei.

L.Eni

11

      13.04

Materiale de obturaţie de canal. Compoziţia chimică. Proprietăţile fizico – chimice. 

Metode de obturare a canalelor radiculare. Materiale şi tehnica obturării de canal. Principii și metode de obturație canalară tridimensională.

L.Eni

12

      04.05

Obturarea canalelor radiculare cu: paste, conuri de gutapercă. Tehnica de cimentare a unui con unic calibrat la apex.

Principii și metode de obturație canalară tridimensională.

V.Chetruș

13

      11.05

Tehnica obturării canalelor prin modelarea individuală a conului. Tehnica de condensare laterală la rece şi cald.

Magnificarea câmpului operator în endodonție, dispozitive și caracteristicele lor.

V. Chetruş

14

      18.05

Tehnici de condensare: verticală la cald a gutapercii; termomecanică; injectarea gutapercii ramolite prin încălzire. Alte tehnici de obturare ale canalelor.

Restaurarea morfo-funcțională a dinților tratați endodontic

V. Chetruş

15

      25.05

Erori şi complicaţii în diagnosticul şi tratamentul pulpitelor.

L.Eni

 

ŞEF  CATEDRĂ

 D.H.Ş.M., PROFESOR UNIV.                                                       Sergiu Ciobanu

 

ŞEF   STUDII                                                                                      

D.Ş.M., CONFERENŢIAR UNIV.                                                 Valentina Bodrug

 

 

 


 

 

Декан Стоматологического факультетаУТВЕРЖДАЮ

                                         Д.х.м.н., профессор

                                                           С.Чобану

                                          

30 января 2020

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

Одонтология, Пародонтология и  Патология полости рта для студентов III курса, VI семестра  2019-2020

 

АУДИТОРИЯ № 2   Среда 12:30

ДАТА

ТЕМА  ЛЕКЦИЙ

ЛЕКТОР

1

05.02

Пульпа зуба. Клинико – морфологические аспекты пульпы зуба. Возрастные особенности пульпы. Дистрофические изменения пульпы.

Д. Марку

2

12.02

Пульпит. Этиология и патогенез. Классификация пульпита. Диагностика.

Д. Марку

3

19.02

Клинические проявления и диагностика острых форм пульпита. Дифференциальная диагностика.

В. Николайчук

4

26.02

Клинические проявления и диагностика хронических форм пульпита. Дифференциальная диагностика.

В. Николайчук

5

04.03

Методы лечения пульпита (биологический метод лечения пульпита, витальная ампутация пульпы).

Д. Марку

6

11.03

Биологический метод лечения пульпита (техника применения). Медикаментозные средства, используемые при прямом и непрямом покрытии пульпы. Механизм их действия.

Д. Марку

7

18.03

Хирургические методы лечения пульпитов. Витальная экстирпация пульпы. Методы витальной экстирпации. Преимущества и недостатки метода.

В. Николайчук

8

25.03

Методы сенсибилизации пульпы (мышяковистые и безмышяковистые). Механизм деиствия. Девитальная ампутация пульпы. Показания и противопоказания. Этапы проведения.

В. Бодруг

9

01.04

Девитальная экстирпация пульпы. Показания и противопоказания. Этапы проведения (методика).

В. Бодруг

10

08.04

Инструментальная оброботка корневых каналов в экстерпациозном методе лечения пульпитов . Методы.  Эеапы. Инструменты.

Стерилизация корневых каналов. Химические методы. Физико-химические методы. Средства. Механизм деиствия

Л. Ени

11

15.04

Пломбировочные материалы для заполнения корневого канала. Химический состав. Физико-химические своиство.

Л. Ени

12

29.04

Пломбирование корневых каналов: пастами, гутаперчевыми штифтами. Техника цементирования (фиксаций) штифта апикально калиброванного.

В. Кетруш

13

06.05

Техника пломбирования корневых каналов с индивидуальном моделированием штифта. Методика латеральной конденсации с холодной гутаперкой.

В. Кетруш

14

13.05

Техника вертикальной конденсации (нагревание). Термомеханическая конденсация. Метод введения гутаперчегово носителя  (термофил) и другие.

В. Кетруш

15

20.05

Ошибки и осложнения в диагностике и лечение пульпитов.

Л. Ени

 

     ŞEF  CATEDRĂ

 D.H.Ş.M., PROFESOR UNIV.                                                       Sergiu Ciobanu

 

ŞEF   STUDII                                                                                      

D.Ş.M., CONFERENŢIAR UNIV.                                                 Valentina Bodrug

 

 


    

 
 A P R O B                                                                            

                                                                               Decanul facultăţii Stomatologie

                                                                             dr.h.ş.m., profesor univ.

   S.Ciobanu

 

                                                                                 30 ianuarie 2020

 

THEMATICAL  PLAN OF LECTURES

Odontology, Oral Pathology and Periodontology

IIIrd  year, VIth semester

Aula Nr.  1 Tuesday 08:00

Data

TEMA CURSULUI

Cadrul

didactic

1.

04.02

Dental pulp. Clinical- morphological characteristics of dental pulp. Modifications in pulp in senescence and in pathologic states.

O.Musteață

2.

11.02

Pulpitis. Etiology and pathogenesis of pulpitis. Classification of pulpitis. Diagnosis.

O.Musteață

3.

18.02

Clinical signs, positive and differential diagnosis of acute pulpitis.

V.Nicolaiciuc

4.

25.02

Clinical signs, positive and differential diagnosis of chronic pulpitis.

V.Nicolaiciuc

5.

03.03

Methods of treatment of pulpitis. Indication and contraindication for application the conservative methods of treatment ( biological methods, vital amputation).

V.Nicolaiciuc

6.

10.03

Biologic methods of treatment of pulpitis.The medicamentous remedies used in direct and indirect capping. Mechanism of action.

V.Nicolaiciuc

7.

17.03

Surgical methods of treatment of pulpitis. Vital extirpation of dental pulp. Methods of vital extirpation. Advantages and disadvantages.

V.Nicolaiciuc

8.

24.03

Methods of sensibilization of dental pulp(arsenical and non arsenical remedies). Remedies. Mechanism of action. Devital amputation. Indication and contraindication. Stages. Error and complication.

V.Nicolaiciuc

9.

31.03

Devital extirpation. Indication and contraindication. Stages. Error and complication.

V.Nicolaiciuc

10.

07.04

Mechanical root canal treatment after pulp extirpation. Methods. Stages. Instruments.

Medicamentous root canal treatment. Chemical and physic – chemical methods. Remedies. Mechanism of action.

O.Musteață

11.

14.04

Root canal filling materials. Chemical structure. Physic –chemical properties.

O.Musteață

12.

28.04

Filling of root canal with: paste, guttapercha  points.  Single con filling.

O.Musteață

13.

05.05

Lateral condensation. Cold and worm technic.

O.Musteață

14.

12.05

Condensation technics: worm vertical, thermomechanical, injectable worming  guttapercha. Other technics of root canal filling.

O.Musteață

15.

26.05

Error and complication in diagnostic and treatment of pulpitis.

O.Musteață

 ŞEF  CATEDRĂ

 D.H.Ş.M., PROFESOR UNIV.                                                       Sergiu Ciobanu

 

ŞEF   STUDII                                                                                       

D.Ş.M., CONFERENŢIAR UNIV.                                                 Valentina Bodrug

 

 

 

Orarul Recuperarilor/Schedule of recovery Department of Odontology, periodontology and oral pathology/ Graficul de recuperare la Catedra de odontologie și patologie orală

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Grafic recuperări istorice/The schedule of historical recoveries.pdf

 

Graficul persoanelor responsabile de recuperări/ Schedule of persons responsible for recoveries.pdf

reexaminări istorice anul III

Historical reexamination for Dental Esthetics / Reexaminare istorică Estetica Dentară

https://meet.google.com/nbe-ystp-uuc?fbclid=IwAR34S5CS4yC370ib_T6Fb3W5RIW4IN8YkGcttkVi6719iGhbox-68VuBxLs 

 

Historical reexamination for Odontotherapy/ Reexaminare istorică pentru Odontoterapie

https://meet.google.com/xxz-grkf-khu?fbclid=IwAR0OMUSJQn57CtjA5eaq0thGqWRyN7bWS3RVb2enUeiVgSJGen7fGwvg-Co

Orar general
ORARUL

lecţiilor practice pentru studenţii an. IV sem. primavara

Catedra Odontologie, Parodontologie și Patologie orală

anul   de studii

 2019-2020

Orele 08:00 – 12.15

         13:00 – 17:15

 

 

Nr. grupei

 

Durata

modulului

Sala

curativă

Cadrul

didactic

S1601 rom

 

03.02.2020 – 18.02.2020

207

208

A Alexeev Valeriu

B Marcu Diana

S1602 rom

 

03.02.2020 – 18.02.2020

205

205

A Bodrug Valentina

B Eni Lidia

S1603 rom

03.02.2020 – 18.02.2020

201

202

A Ciobanu Sergiu

B Chetruș Viorica

S1604 rom

03.02.2020 – 18.02.2020

209

209

A Gorea Corneliu

B Popa Svetlana

 

S1605 rom

15.06.2020 – 30.06.2020

209

209

A Musteață Victoria

B Popa Svetlana

S1606 rom

15.06.2020 – 30.06.2020

205

202

A Bodrug Valentina

B Chetruș Viorica

S1607 rom

15.06.2020 – 30.06.2020

207

205

A Alexeev Valeriu

B Eni Lidia

S1608 rom

15.06.2020 – 30.06.2020

201

207

A Ciobanu Sergiu

B Gnatiuc Pavel

 

 

 

 

 

S1609 engl

25.05.2020 – 10.06.2020

204

204

A Roman Ion

B Ababii Victoria

S1610 engl

25.05.2020 – 10.06.2020

209

205

A Iuhtimovschi Eugen

B Musteață Olesea

S1611 engl

25.05.2020 – 10.06.2020

310

205

A Nicolaiciuc Valentina

B Musteață Olesea

S1612 engl

25.05.2020 – 10.06.2020

209

208

A Gorea Corneliu

B Nicolaiciuc Valentina

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef catedră, profesor univ.                                                             S. Ciobanu

 

Şef studii, conferenţiar univ.                                                          V. Bodrug

 

 

     APROB

                                                           Decanul facultăţii Stomatologie

                                                            dr.h.ş.m., profesor                 

                       S.Ciobanu

 

30 ianuarie 2020

 

PLANUL TEMATIC AL CURSURILOR

la Odontologie, Paradontologie și Patologie orală pentru studenţii

anul IV, semestrul VIII

anul universitar 2019-2020

Aula Nr. 1

N

DATA

TEMA CURSULUI

CADRUL DIDACTIC

1

 

Parodontologia ca știință medicală. Obiective și sarcini. Particularitățile parodontologiei ca specializare în cadrul stomatologiei. Terminologie. Principiile de bază ale organizării asistenței stomatologice/parodontologice.Cerințele amenajării și organizării cabinetului.Documentația medicală stomatologică în cabinetul de parodontologie.

GH.NICOLAU

2

 

Parodonţiul. Noțiune. Generalităţi. Particularităţile anatomo-fiziologice ale ţesuturilor parodontale. structura și funcțiile parodonțiului marginal. Parodonțiul superficial și parodonțiul profund de susținere.

GH.NICOLAU

3

 

Etiologia, patogenia, concepţia modernă în debutul și evoluția bolii parodontale. Clasificarea bolii parodontale.

S.CIOBANU

4-5

 

Examenul  clinic al bolnavilor parodontologici. Examenul subiectiv - anamneza, obiectiv - instumental. Indicii de igienă și parodontali. 

Tehnici de parodontometrie (măsurarea profunzimii pungilor parodontale). Statusul parodontal, semnificația și importanța lui în monitorizarea pacienților parodontologici.

S.CIOBANU

 

6

 

Examenul paraclinic al bolnavilor  parodontologici. Scopul și rolul lor pentru precizarea diagnosticului. Examenul radiografic (OPG, RVG, CT), de laborator, bacteriologic, indicații și semnificația lor clinică.

S.CIOBANU

7

 

Gingivita. Noțiune. Factori etiologici locali și generali. Clasificare.Gingivita catarală, ulceroasă,descuamativă. Etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxie.

S.CIOBANU

8

 

Gingivita hipertrofică. Gingivita de sarcină. Etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxie.

S.CIOBANU

9

 

Parodontita marginală. Noțiune. Gradul de morbiditate. Etiologie, patogenie. Rolul factorilor locali şi generali în debutul și evoluția acestui proces. Aspecte imunologice.

S.CIOBANU

10

 

Formele clinice de parodontită marginală (acută, cronică, în acutizare). Gravitatea procesului (forma incipientă, ușoară, medie și gravă/avansată) Aspecte clinice. Noțiune de parodontoză.

S.CIOBANU

11

 

Aspecte de tratament complex al parodontitei marginale (local și general). Planul de tratament. Tratamentul inițial (parodontal, odontal/endodontic, chirurgical, ortopedic provizoriu).

S.CIOBANU

12

 

Tratamentul local al parodontitei marginale (antiseptic). Detartrajul manual, ultrasonic, sonic, Air-Flow, periajul profesional. Instrumente, utilaj, remedii madicamentoase, inclusiv anestezice, procedee și tehnici

 

V.CHETRUȘ

 

ŞEF CATEDRĂ

DR. H.Ş.M., PROF. UNIVERSITAR                                                            SERGIU CIOBANU

 

ŞEF STUDII

Dr.Ş.M. CONFERENŢIAR                                                                            VALENTINA  BODRUG

 

 

                                                                              

                                                                                   Approved

Dean of dentistry faculty

                                                                       d.h.ş.m., Professor univ.

                                                                   S.Ciobanu

 

30.01.2020

THEMATIC PLAN OF COURSES

Odontology, periodontology and oral pathology department IV year VIII semester students  

University year of  2019-2020

HALL Nr. 1

N.

DATE

TOPICS 

Teachers

 

 

1

 

Wednesday

4.09.12

Periodontology as medical science. Goals and tasks. Particularities of periodontology as a specialization in dentistry. Terminology.

Basic principles of organization of dental / periodontal care. Requirements for the organization and organization of the cabinet. Dental medical documentation in the department of periodontology.

Roman I.

2.

 

Periodontium. Notion. Overview. The anatomo-physiological features of periodontal tissues. The structure and functions of the marginal periodontium. Superficial periodontium and deep periodontium.

Musteață O.

 

3

 

3..12

Etiology, pathogenesis, modern conception in the onset and evolution of periodontal disease. Classification of periodontal disease.

Musteață O.

 

4

 

1.10.12

Clinical examination of periodontal patients. Subjective exam - anamnesis, objective - instumental. Hygiene and periodontal indices.

Roman I..

 

5

 

Perodontometry techniques (measuring the depth of periodontal pockets). Periodontal status, its significance and importance in the monitoring of periodontal patients.

Roman I..

6

28.11.12

 

Paraclinical examination of periodontal patients. Their purpose and role in specifying the diagnosis. Radiographic examination (OPG, RVG, CT), laboratory, bacteriological examination, indications and their clinical significance.

Roman I.

7

 

19.

09.12

Gingivitis. Notion. Local and general etiological factors. Classification. Cataral, ulcerative, descuative gingivitis. Etiology, pathogenesis, clinical picture, positive and differential diagnosis. Treatment. Prophylaxis.

Nicolaiciuc V.

 

8

12.12.12

Hypertrophic gingivitis. Gingivitis of pregnancy. Etiology, pathogenesis, clinical picture, positive and differential diagnosis. Treatment. Prophylaxis.

Nicolaiciuc V..

9

 

Marginal periodontitis. Notion. Degree of morbidity. Etiology, pathogenesis. The role of local and general factors in the onset and evolution of this process. Immunological aspects.

Nicolaiciuc V.

10.

 

Clinical forms of marginal periodontitis (acute, chronic, aggravated). Process gravity (initial, moderate and severe) Clinical aspects. Notion of periodontitis.

Nicolaiciuc V.

11.

 

Complex aspects of marginal periodontitis (local and general). Treatment plan. Initial treatment (periodontal, odontal / endodontic, surgical, orthopedic).

Musteață O.

12.

 

Local treatment of marginal periodontitis (antiseptic). Manual, ultrasonic, sonic, Air-Flow, professional brushing. Instruments, equipment, chemical remedies, including anesthetics, procedures and techniques

 

 

Musteață O.

         

  DEPARTMENT HEAD

  D.H.Ş.M.,PROF.UNIVERSITAR                                 S. CIOBANU

       

         HEAD OF EDUCATION                                                                             

         D.Ş.M., CONFERENŢIAR                                            V. BODRUG

 

 

Schedule of recovery Department of Odontology, periodontology and oral pathology/ Graficul de recuperare la Catedra de odontologie și patologie orală

 

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Grafic recuperări istorice/The schedule of historical recoveries.pdf

 

Graficul persoanelor responsabile de recuperări/ Schedule of persons responsible for recoveries.pdf

 

reexaminări istorice anul III

Historical reexamination for Dental Esthetics / Reexaminare istorică Estetica Dentară

https://meet.google.com/nbe-ystp-uuc?fbclid=IwAR34S5CS4yC370ib_T6Fb3W5RIW4IN8YkGcttkVi6719iGhbox-68VuBxLs 

 

Historical reexamination for Odontotherapy/ Reexaminare istorică pentru Odontoterapie

https://meet.google.com/xxz-grkf-khu?fbclid=IwAR0OMUSJQn57CtjA5eaq0thGqWRyN7bWS3RVb2enUeiVgSJGen7fGwvg-Co

Orar general
ORARUL

lecţiilor practice pentru studenţii an. V sem. primavara

Catedra Odontologie, Parodontologie și Patologie orală

anul   de studii

 2019-2020

Orele 08:00 – 12.15

        13.00 – 17.15

 

 

Nr. grupei

 

Durata

modulului

Sala

curativă

Cadrul

didactic

S1510 engl

05.03.2020 – 24.03.2020  

205

Musteață Olesea

  

S1511 engl

05.03.2020 – 24.03.2020  

209

204

A Gorea Corneliu

B Roman Ion

   

S1512 engl

05.03.2020 – 24.03.2020  

204

204

A Roman Ion

B Ababii Victoria

 

S1513 engl

05.03.2020 – 24.03.2020  

205

202

A Musteață Olesea

B Lozovan Grigore

  

S1514 engl

05.03.2020 – 24.03.2020  

310

201

A Nicolaiciuc Valentina

B Cucu Dragoș

 

 

S1501 rom

31.03.2020 – 17.04.2020

209

204

A Musteață Victoria

B Nicolau Gheorghe

 

S1502 rom

31.03.2020 – 17.04.2020

208

202

A Popa Svetlana

B Chetruș Viorica

 

S1503 rom

31.03.2020 – 17.04.2020

208

310

A Marcu Diana

B Nicolaiciuc Valentina

 

S1504 rom

31.03.2020 – 17.04.2020

205

205

A Bodrug Valentina

B Eni Lidia

 

S1505 rom

31.03.2020 – 17.04.2020

201

207

A Ciobanu Sergiu

B Alexeev Valeriu

 

 

 

 

 

 

S1506 rom

28.04.2020 – 15.05.2020

205

202

A Eni Lidia

B Chetruș Viorica

 

S1507 rom

28.04.2020 – 15.05.2020

208

205

A Marcu Diana

B Bodrug Valentina

 

S1508 rom

28.04.2020 – 15.05.2020

204

209

A Ababii Victoria

B Gorea Corneliu

 

S1509 rus

28.04.2020 – 15.05.2020

205

207

A Musteață Olesea

B Gnatiuc Pavel

 

 

 

 

 

 

Sef catedră, profesor univ.                                                             S. Ciobanu

 

Şef studii, conferenţiar univ.                                                          V. Bodrug

 

 

 

                                                               APROB

Decanul facultăţii Stomatologie

                                                                                  dr.h.ş.m. , prof. univ. S.Ciobanu                            

 

30 ianuarie 2020

 

 

 

PLANUL  TEMATIC  CURSURILOR

la catedra Odontologie, Parodontologie și Patologie orală pentru studenţii

 anului  V, semestrul X

anul universitar 2019-2020 

 

 

Nr.

DATA

TEMA  CURSULUI

CADRUL DIDACTIC

1

 

Caractere anatomo-fiziologice a mucoasei cavităţii bucale. Etiologiea şi clasificarea afecţiunilor mucoasei bucale.

GH.NICOLAU

 

2

 

Afecţiunile traumatice ale mucoasei cavităţii bucale. Diagnosticul diferenţiat. Tratamentul..

GH.NICOLAU

3

 

Bolile infecţioase cu manifestare în cavitatea bucală. Principiile diagnosticului şi tratamentului. SIDA

D. MARCU

 

 

4

 

Candidoza mucoasei bucale. Particularităţi clinice. Diagnostic. Tratament. Profilaxie

V. CHETRUŞ

5

 

Leucoplazia. Tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenţial. Tratament.  

GH. NICOLAU

 

6

 

Manifestări alergice în cavitatea bucală. Eritemul exudativ polimorf. Stomatita aftoasă cronică recidivantă

CIOBANU S.

7

 

Modificări ale mucoasei bucale în cadrul unor leziuni de sistem, tulburări de metabolism şi în cazul dermatozelor.

GH. NICOLAU

8

 

 Cheilite şi macrocheilite

V. CHETRUŞ

9

 

Diagnosticul diferenţial al stomatitelor veziculoase şi buloase. Principiile de tratament.

 

        V.ALEXEEV

10

 

Diagnostic diferenţial a unor procese cu fenomene de necroză a mucoasei cavității bucale. Principii de tratament

        S.CIOBANU

 

11

 

Diagnosticul diferenţial al unor afecţiuni precanceroase a mucoasei bucale. Principii de tratament.

        D.MARCU

 

 

 

 

 

ŞEF  CATEDRĂ PROF. UNIVERSITAR                                   S. CIOBANU

 

ŞEF STUDII                                                                                        

CONf. UNIV.                                                                                  V. BODRUG

 

 

                                                                                                          

                                                                                   Approved

Dean of dentistry faculty

                                                                       d.h.ş.m., Professor univ.

                                                                   S.Ciobanu

 

30.01.2020

THEMATIC PLAN OF COURSES

Odontology, parodontology and oral pathology department V year X semester students  

University year of  2019-2020

HALL Nr. 1

N.

DATE

TOPICS 

Teachers

 

 

1

 

Wednesday

4.09.12

Anatomical and physiological characters of the oral mucosa. Oral mucosa diseases etiology and classification.

Roman I.

2.

 

Traumatic diseases of the oral mucosa. Clinic. Differential diagnosis. Treatment.

Nicolaiciuc V.

 

3

 

3..12

 

Infectious diseases with manifestations in oral cavity. Principles of diagnosis and treatment. AIDS.

Roman I.

 

4

 

1.10.12

 

Candidiasis of Oral mucosa. Clinical features. Diagnosis. Treatment. Profilaxy.

Nicolaiciuc V.

 

5

 

Leukoplakia. Clinical picture, differential and positive diagnosis. Treatment.

Nicolaiciuc V.

6

28.11.12

 

 

Allergic manifestations in oral cavity. Exudative polymorphic erythema polymorphic. Chronic recurrent aphthous stomatitis.

Musteață O.

7

 

19.

09.12

Changes of  Oral mucosa in systemic lesions , metabolic disorders and in dermatoses.

Roman I.

 

8

12.12.12

 

Cheilitis and macrocheilitis.

Musteață O.

9

 

Differential diagnosis of bullous and vesicular stomatitis. Principle of treatment.

Musteață O.

10.

 

Differential diagnosis of stomatitis with necrotic phenomenon.

Musteață O.

11.

 

Differential diagnosis of some precancerous diseases of oral mucosa.

Musteață O.

         

  DEPARTMENT HEAD

  D.H.Ş.M.,PROF.UNIVERSITAR                                 S. CIOBANU

       

         HEAD OF EDUCATION                                                                             

         D.Ş.M., CONFERENŢIAR                                            V. BODRUG

 

Orarul Recuperarilor/Schedule of recovery Department of Odontology, periodontology and oral pathology/ Graficul de recuperare la Catedra de odontologie și patologie orală

 

Studentul se prezintă cu tema pregătită ce corespunde datei absentării și prezentare în powerpoint la tema dată !!!

The student presents with prepared theme according to the date of the absence and an powerpoint presentation on the topic!!!

Grafic recuperări istorice/The schedule of historical recoveries.pdf

 

Graficul persoanelor responsabile de recuperări/ Schedule of persons responsible for recoveries.pdf

 

orarul examenelor de absolvire

Toate grupele
Orar

 

Denumirea

specialităţii

 

Şef catedră

 

Nr.gr.

 

Nr.

rez.în

grupă

 

Perioada

manopere

practice

 

Data

test-control

 

Data

interviu-oral

 

Data prez. dării de seamă până la:

Epidemiologie

Prisacari V.- dr.hab.şt.med., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

7

05.06.2017- 10.06.2017

13.06.2017

20.06.2017

24.06.2017

Gr.-l

7

05.06.2017- 10.06.2017

13.06.2017

20.06.2017

24.06.2017

Igienă

Friptuleac Gr. -dr.hab.şt.med., profesor universitar

Gr.-l

9

05.06.2017- 10.06.2017

14.06.2017

21.06.2017

24.06.2017

Gr.-2

8

05.06.2017- 10.06.2017

14.06.2017

21.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

Microbiologie

Rudic V.- dr.hab.şt.biol., profesor universitar, MC al ASM

Gr.-l

8

05.06.2017- 10.06.2017

15.06.2017

22.06.2017

24.06.2017

 

NOTĂ

 1. I etapă a Examenului de absolvire în rezidenţiat (manopere practice) la toate specialităţile va avea loc în perioada: 05.06.2017-10.06.2017.
 2. II etapă a Examenului de absolvire în rezidenţiat (test-control) la toate specialităţile va avea loc în perioada: 12.06.2017-17.06.2017.
 3. III etapă a Examenului de absolvireîn rezidenţiat (interviu oral)la toate specialităţile va avea loc în perioada: 19.06.2017-24.06.2017.
 4. Toate etapele Examenului de absolvire în Rezidenţiat se vor organiza şi desfăşura strict conform prevederilor Regulamentului în vigoare aprobat de Biroul Senatul Universităţii.
 5. Sediile Examenelor de absolvire în Rezidenţiat la toate etapele se numesc de preşedinţii Comisiilor de examinare pe specialităţi în coordonare cu Decanatul Rezidenţiat şi Secundariat Clinic şi anunţate la timp catedrelor respective.
 6. începutul Examenelor - orele 9.00.