avize detail

Anunţ !!!

Publicat: 01.06.2023

Aviz!

Susținerea pretezei la Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală, va avea loc de pe data de 9-12 aprilie. Pentru înscrierea în lista de prezentare a pretezei, vă rugăm să vă adresați dnei Victoria Ababii, în cabinetul metodic et. 3., până 12:00.

Notice!

The presentation for prethesis at the Department of Odontology, periodontology,  and oral pathology will take place form 9-12 of April. For inclusion in presentation list, we ask you to contact dr. Ababii Victoria in the methodical room, till 12:00.

SOCIAL MEDIA

Comentarii