contacts

Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

Clinica Stomatologică Universitară Toma Ciorbă 42

Clinica Univrsitară Stomatologică
str. Toma Ciorbă, 42
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

stomterapeutica@usmf.md
dl. Sergiu Ciobanu, decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră Odontologie, parodontologie și patologie orală, conf. univ., dr. hab. șt. med.

Clinica Stomatologică Universitară nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42

Toma Ciorba 42