Odontologie, paradontologie și patologie orală

 
 

Publicaţii

Anul 2008

Manuale

  1. Nicolau G. , Nicolaiciuc V. , Năstase C. ,,Основы практической эндодонтии” Editura vector, Chişinău 2008, 208 p.
  2. Nicolau G. , Terehov A. , Năstase C. ,,Основы практическои кариесологии”, Editura vector, Chişinău 2008, 176 p.

Anul 2009

Manuale:

  1. Nicolau Gh. , Nicolaiciuc V. , Năstase C. , „Bazele endodonţiei practice moderne”, Chişinău, NASTICOR, 2009, 191 pag.
  2. 2.      Николайчук В. , Терехов А. , Нэстасе К. , „Эндодонтия (Практическое пособие)”, Кишинэу, ВЕКТОР, 2009, 207 с.

anul 2010

Manuale:

  1. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh.; NICOLAICIUC, V. „Odontologie practică modernă”. ISBN 978 – 9975 –9857 – 9 – 6, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 448 pag.
  2. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh. „Основы практической пародонтологии”. ISBN 978 – 9975 –9977 – 8 – 2, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 208 pag

 anul 2012

Monografii

  1. CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontita marginală cronică. Chişinău, 2012, 183 p.
  2. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Fluoroza dentară. Chişinău 2012. Ed.“Medicina” 64 p.

anul 2013

Monografii

  1. GHICAVII, V.; SÎRBU, S. Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice.  Editura Centru.  Chișinău, 2013, 620p.NICOLAICIUC, V. Dental pulpitis and elements of endodontic therapy.  Ed. “Medicina”. Chișinău, 2013, 186 p.

Recomandări metodice

ENI, L. Materiale moderne utilizate în terapia cariei profunde. Editura IEFS. Chișinău, 2013,  27p.

TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; GNATIUC, P. Principiile moderne de organizare și planificare a serviciului parodontologic național. Editura Victor. Chișinău, 2013, 32p

Elaborări Metodice

ENI, L. Afecțiunile pulpei dentare. Pentru studenții anului III semestrul VI. Ch. 2013. Ed. YEFS 31p NICOLAICIUC, V. Заболевание пародонта. Методическая разработка. Для студентов IV года VIII семестра. Editura IEFS. Chișinău, 2013, 19p.