Odontologie, paradontologie și patologie orală

 
 

Istoric

Catedra Stomatologie Terapeutică a fost fondată la 1 iulie 1961, prin Ordinul nr. 188 din 19 decembrie 1962. “Asistenta Catedrei Stomatologie Terapeutică” Sîrbu Sofia, de la 17.12.1962 se numește temporar în funcția interimară de Șef al Catedrei Stomatologie Terapeutică, conducînd catedra pînă în decembrie 1986. Născută la 4 ianuarie 1937 în satul Izvoare, județul Orhei. În 1959 absolvește Institutul de Medicină și Stomatologie Harkov (Ucraina). În prezent deține funcția de membru al Colegiului de redacție al revistei Medicină Stomatologică, Comisiei de atestare a medicilor stomatologi, Consiliului științific al facultății, Cîrmuirii Asociației medicilor stomatologi etc. Este laureat al premiului de stat al Republicii Moldova (1996), lucrător emerit al învățămîntului public (1992), ordinul Gloria Muncii (2007).

În 1980-1984 catedra deține titlul onorific al Institutului de Stat de Medicină “Catedra de o cultură înaltă și disciplina exemplară”.

Din 1986 și pînă la 01.07.2016 șef catedră este Nicolau Gheorghe. Născut la 1 septembrie 1946 în satul Sărata-Rezești, județul Leova, într-o familie de pedagogi. În 1969 absolvește Institutul de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău. Concomitent cu activitatea la catedră, în 1977-1979 d-nul Nicolau Gheorghe a participat activ la fondarea Clinicii Stomatologice a Universității -  baza instructiv metodică principală în pregătirea cadrelor de profil stomatologic. În perioada 1977-1982 paralel cu activitatea pedagogică a dirijat această clinică în calitate de medic șef. În aprilie 1982 a fost numit vice-decan, iar din 1982 decan al facultății de Stomatologie, funcție pe care a deținut-o pînă în 1986.

La 01.09.2015, prin Ordinul 1848-RU, catedra fost restructurată pe disciplini separate: odontoterapie, endodonție, parodontologie și patologie orală, astfel a fost denumită Odontologie, parodontologie și patologie orală.

Bilanțul activității științifice a profesorului Gheorghe Nicolau s-a întruchipat în numeroase lucrări științifice peste 198 de articole, 4 monografii, 32 brevete de invenții, diplomă de inovator și medalia de aur la Expoziția Internațională Bruxelles 2000, medalia de argint Genova 2001, 40 brevete de inovator, Cavaler (2002), Ofițer (2003) și Comandor (2004) al Ordinului Belgian Meritul Inventiv.

Prin Ordinul Rectorului nr. 1404 –RU din 23.06.2016 în funcție de șef de catedră a fost numit Sergiu Ciobanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, începînd cu 01.07.2016. Născut la 1 ianuarie 1963 în satul Fetița, raionul Cimișlia într-o familie de țărani. În1991 absolvește Institutul de Stat de Medicină și Farmacie “N. Testemițanu” din Chișinău. În 1994 este înmatriculat în doctorat la UMF “T. Gr.Popa”,Iași, România și la 15.01.1998 susține teza de doctor în științe medicale, iar în 2012 susține teza de doctor habilitat în științe medicale. Din 01.07.2014 deține titlul didactic de profesor universitar. Este și conducător a 4 teze de doctor în științe medicale și consultant științific a 2 teze de doctor habilitat în științe medicale. În ultimii 10 ani a fost coordonator a peste 40 teze de licență.

Concomitent cu activitatea pedagogică, în  anii 2001-2008 d-nul Sergiu Ciobanu îndeplinește funcția de prodecan al facultății de Stomatologie. În ianuarie 2018 prin Ordinul Rectorului este numit în funcție de decan al Facultății de Stomatologie.

La etapa actuală activitatea științifică s-a întruchipat în peste 120 lucrări științifice, inclusiv 3 monografii, 1 culegere de teste, 4 brevete de invenții, 1 brevet de inovator. Deținător al Diplomei de mențiune a Ministerului de Educație, Tineret și Sport al Republicii Moldova (2005), Diploma de Excelență a Rectorului USMF “N. Testemițanu” (2009), Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova ( 2015), Medalia “Meritul Civic”(2016).

Ca personalități notorii care au activat în cadrul catedrei se numără: Olga Ovciaruc, Ana M. Eni, Alexandra I. Baraniuc, Claudia F. Kaducenko.

La moment își exercită activitatea: Victoria Musteață (asistent universitar), Pavel Gnatiuc (conferențiar universitar), Valentina Nicolaiciuc (conferențair universitar), Svetlana Popa (asistent universitar). Alexeev Valeriu (conferențiar universitar), Valentina Bodrug (conferențiar universitar, șef de studii), Viorica Chetruș (conferențiar universitar), Olesea Musteață (asistent universitar), Lidia Eni (conferențiar universitar), Lidia Juratu (asistent universitar), Marcu Diana (conferențiar universitar), Ion Roman (asistent univeristar), Cucu Dragoș (asistent universitar), Danici Alexandru (asistent universitar), Gorea Corneliu (aisitent universitar), Profor Victor (asistent universitar), Bordian Victoria (laborant superior).