Odontologie, paradontologie și patologie orală

 
 

Publications

Anul 2008

Manuale

  1. Nicolau G. , Nicolaiciuc V. , Năstase C. ,,Основы практической эндодонтии” Editura vector, Chişinău 2008, 208 p.
  2. Nicolau G. , Terehov A. , Năstase C. ,,Основы практическои кариесологии”, Editura vector, Chişinău 2008, 176 p.

Anul 2009

Manuale:

  1. Nicolau Gh. , Nicolaiciuc V. , Năstase C. , „Bazele endodonţiei practice moderne”, Chişinău, NASTICOR, 2009, 191 pag.
  2. 2.      Николайчук В. , Терехов А. , Нэстасе К. , „Эндодонтия (Практическое пособие)”, Кишинэу, ВЕКТОР, 2009, 207 с.

anul 2010

Manuale:

  1. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh.; NICOLAICIUC, V. „Odontologie practică modernă”. ISBN 978 – 9975 –9857 – 9 – 6, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 448 pag.
  2. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh. „Основы практической пародонтологии”. ISBN 978 – 9975 –9977 – 8 – 2, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 208 pag

 anul 2012

Monografii

  1. CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontita marginală cronică. Chişinău, 2012, 183 p.
  2. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Fluoroza dentară. Chişinău 2012. Ed.“Medicina” 64 p.