Odontologie, paradontologie și patologie orală

 
 

Cercetare

Cercetare

lista doctoranzilor:

Nume prenume : Roman Ion

Tema tezei de doctorat: Utilizarea mineralului trioxide agregat în tratamentul pulpitei acute de focar

Conducător științific: Nicolau Gheorghe, dr.hab.șt.med., prof. univ.
Nume prenume : Danici Alexandr

Tema tezei de doctorat: Rezolvări clinice în dependență de particularitățile anatomo-morfologice și structurp a spațiului endodontic

Conducător științific: Nicolau Gheorghe, dr.hab.șt.med., prof. univ.

 

Nume prenume : Cucu Dragoș

Tema tezei de doctorat: Optimizarea diagnosticului și tratamentului parodontitei marginale cronice, forma incipientă- reversibilă

Conducător științific: Ciobanu Sergiu, dr.hab.șt.med., prof. univ.

 

Nume prenume : Gorea Corneliu

Tema tezei de doctorat: ”Refacerea morfo-funcțională și estetică a dinților frontali cu materiale compozite fluide.”,

Conducător științific: Ciobanu Sergiu, dr.hab.șt.med., prof. univ.